Dagpost for pasienter med systemisk sklerose

Høsten 2023 startet revmatologisk avdeling en ny dagpost for pasienter med systemisk sklerose.

Publisert 19.03.2024
Et par kvinner i et rom med datamaskiner og utstyr
Revmatolog Gudrun Sigmo og ergoterapeut Edle Berg Fister

Det er anbefalt at personer med systemisk sklerose undersøkes regelmessig for påvirkning av lunger og lungekretsløp. På den nye dagposten samler vi de fleste av disse undersøkelsene slik at pasienten kan gjennomføre alle på én dag.

I forkant av undersøkelsen vil mange pasienter ha gjennomført ultralydundersøkelse av hjertet. Målet med dagposten er at pasientene skal bruke mindre tid på sykehuskontroller. I tillegg får revmatologen resultatet av alle undersøkelsene samtidig, og kan gi en samlet vurdering av tilstanden.

Gjennom dagpostoppholdet møter pasientene sykepleiere og lege, og vanligvis ergoterapeut.

Les mer om systemisk sklerose her