Velkommen til 3B

3B er en medisinsk post med hovedvekt på nyresykdommer. I tillegg er det også pasienter med immunologiske sykdommer, endokrinologiske samt flere andre medisinske diagnoser.

3B er også en post med en alternativ modell for praksisstudier i utdanning av sykepleiere. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SUS og Institutt for sykepleieutdanning ved Universitetet i Stavanger. Vi har seks til åtte studenter som går full turnus sammen med sykepleierne i avdelingen. I tillegg har vi til enhver tid to lærlinger i helsefagarbeid.

Avdelingens ansatte består av:

Seksjonsoverlege Lasse Gøransson. Avdelingssykepleier Oddveig Kleppe.
Øvrige sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, overleger, leger i spesialisering, renholdspersonale og postvert.
Avdelingens ansatte deles inn i to grupper, og du vil bli knyttet til den ene av disse gruppene.

Vi starter dagen kl. 07.00, med rapport i cirka 30 minutter. Cirka kl. 07.30 går vi ut i avdelingen, og starter morgenstellet.

Av smittevernhensyn blir alle måltidene nå servert inne på pasientrommet.

  • Frokost serveres mellom kl. 08.15–09.00
  • Middag serveres mellom kl. 12.30–13.30
  • Kveldsmat med varmrett serveres kl. 17.00
  • Sen kveldsmat serveres kl. 20.00

Dersom du har spesielle ønsker eller hensyn å ta, er det fint om du gir beskjed så tidlig som mulig slik at vi rekker å spesialbestille dette fra kjøkkenet. Sykehuskjøkkenet tilbyr en egen halalmeny til inneliggende pasienter.

Blodprøver blir tatt til faste tider: kl. 08.00, 12.00, kl. 16.00 og kl. 20.00. Skal du ta blodprøver er det viktig at du oppholder deg ved sengen til disse er tatt. De fleste blodprøvesvar foreligger som oftest samme dag.

De fleste undersøkelser blir foretatt i tiden mellom kl. 08.00 og 15.00 ukedager. Noen undersøkelser krever forberedelser som du vil få nærmere informasjon om. Tidspunktet for eventuelle undersøkelser kan være noe vanskelig å forutse, noe som ofte medfører en del venting.

Hverdager er det legevisitt mellom kl. 09.30 og 11.00. Lørdag og søndag gjennomføres det bare legevisitt til nye pasienter.

Medisiner du trenger under sykehusoppholdet får du hos oss. Vi kan eventuelt deponere dine egne medisiner, men husk å få dem med når du reiser hjem. Faste tider for utdeling er: cirka 08.30, 12.30, 17.00 og 20.30. Det er fint hvis du er tilgjengelig på disse tidspunktene.

Sykepleierne kan ikke sette fra seg medisinene på nattbordet. Du vil bli spurt om å identifisere deg når du får utlevert legemidler på avdelingen.

Hvis du skal ha intravenøs antibiotika, gis dette til faste tider. Du vil få beskjed om hvilke tidspunkt som er aktuelle for deg.

På grunn av den pågående pandemien er det besøksrestriksjoner for pårørende ved sykehuset. Gå inn på www.helse-stavanger.no/koronavirus  for oppdatert informasjon til besøkende.

Ved denne avdelingen har vi beklageligvis korridorpasienter til tider. Vi ønsker at de som er sykest skal få ligge på rom. Det kan innebære at du, hvis du er frisk nok, blir flyttet ut på gangen. Vi håper at du kan se på dette som et friskhetstegn. Noen pasienter får også tilbud om å overnatte på pasienthotellet. Legevisitt, medisinutdeling, blodprøver og annen behandling vil fortsatt foregå på sengeposten du tilhører.

Dersom pasienter ikke har mobiltelefon, kan pårørende ringe posten på direktenummer 51 51 87 54.

Vi ber om at pårørende som ønsker pasientopplysninger ringer mellom kl. 12.00 og 14.00. Da har legevisitten vært og ansvarlig sykepleier er oppdatert på behandlingen. Det er ønskelig at pårørende holder hverandre oppdatert om pasientens tilstand, slik at ikke alle ringer avdelingen. Dersom pårørende ønsker samtale med legen, kan ansvarlig sykepleier kontaktes for å ordne dette.

Praktisk informasjon

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende på sykehuset.

Slik får du tilgang til internett:
Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Vi oppfordrer pasientene til å ha med seg mobiltelefon, og at pårørende bruker denne for kontakt med deg under oppholdet. Vis hensyn til medpasienter ved bruk av mobiltelefon. Skru av telefonen om natten, og ha telefonen på stilleringing eller vibrering om dagen. Gå ut av rommet dersom du må ta en samtale.

Ta kun med det nødvendigste på sykehuset. La alle verdisaker, som for eksempel smykker og kostbare klær, bli igjen hjemme eller la pårørende ta dem med seg hjem. Det forekommer tyverier på sykehuset og sykehuset er ikke ansvarlig for verdisaker som blir borte.

Mattorget:
Mandag-fredag: kl. 08.30–16.30
Lørdag: kl. 10.00–16.00
Søndag: kl. 11.00–16.00

Café Morgenrød:
Mandag-fredag: kl. 06.30–21.00
Lørdag og søndag: kl. 08.00–20.00

Kiosken Lyst har døgnåpent.

Åpningstider i apoteket: Mandag-fredag kl. 08.30–17.00

Minibanken er plassert ved heisene i lobbyen.

Merk at noen pasienter kan reagere allergisk på sterke dufter av for eksempel blomster og parfyme. Vennligst ta hensyn til dette.

Av helsemessige grunner er det innført røykeforbud ved sykehuset. Det er også røykeforbud ute på sykehusområdet. Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av et område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et skur der røyking er tillatt.

Det foregår jevnlig øvelser hvor personalet blir drillet i håndtering av brann. Det er viktig at du gjør deg kjent med rømningsveier i avdelingen. Se oppslag med kart og branninstruks på oppslagstavlene i etasjene.

Sykehusprestene står til rådighet for samtale med deg og dine pårørende dersom du ønsker det. Prestetjenesten har kontinuerlig vakt, og kan kontaktes gjennom avdelingens personale.

Kirkesalen ligger i 1. etasje i østbygget, rett ved overgangen mellom vest- og sydbygget. Her er det gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Kirkesalen står alltid åpen.

Stillerommet i underetasjen ved smerteklinikken skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, og er innredet nøytralt uten religiøse symboler. Det er også åpent døgnet rundt.

Sosionom kan gi deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak, og kan formidle kontakt med aktuelle instanser – for eksempel NAV, helse- og sosialetaten eller pasientombudet. Sosionomen kan kontaktes gjennom avdelingens personale.

Vi har i perioder studenter fra ulike skoler og universiteter. Disse deltar i driften på forskjellige områder. En del av den kliniske undervisningen vil foregå inne på pasientrommene. Deltakelse i undervisning er frivillig for pasientene.


Sist oppdatert 29.06.2023