Kardiologisk sengepost 3G

3G er en kardiologisk sengepost med hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sydbygg, 3. etasje. Bruk inngang 1, ta første heis opp i 3. etasje.

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.

Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller Vy for ruter og rutetider.