Velkommen til Reisemedisinsk senter

Vi tar ikke imot pasienter med luftveissymptomer. Ved Reisemedisinsk senter kan vi tilby deg følgende vaksiner:

Barnevaksiner

Det anbefales å oppdatere barnevaksinene hvert 10. år. Dette gjelder vaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Noen har  fått tetanusvaksine (stivkrampe) hvis de har oppsøkt lege i forbindelse med skader. På helsenorge.no kan du gå inn og sjekke hvilke vaksiner du har fra før.   

Difteri

Etter grunnvaksinering som barn trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med polio, kikhoste og stivkrampevaksine, eller bare med stivkrampe og difteri.

Gulfeber

Én dose gir livslang immunitet. Noen land forlanger imidlertid at den ikke skal være eldre enn 10 år. Tas senest 6-10 dager før avreise. Vaksinen må kunne dokumenteres i et internasjonalt vaksinasjonskort.

Hepatitt A

Én dose gir beskyttelse i ett år. To doser tatt innenfor en bestemt tidsramme gir beskyttelse i 25 år, sannsynligvis resten av livet. Vaksinen finnes også i kombinasjon med hepatitt B og tyfoidfeber. Godkjent fra 12 mnd. alder.

Hepatitt B

Én grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse. Finnes også i kombinasjon med hepatitt A.

Influensavaksine

Influensavaksinen anbefales av FHI til disse gruppene:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Personer med diabetes mellitus type 1 og 2
 • Personer med kronisk lungesykdom
 • Personer med alvorlig hjertesvikt
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter vurdering av lege

Japansk encephalitt (hjernebetennelse)

Grunnvaksinering består av 2 doser. En 3. dose anbefales etter ca 18-24 mnd. og vil da sannsynligvis beskytte 10 år - kanskje lengre. Godkjent fra 2 mnd. alder.

Kikhoste

Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes i kombinasjon med difteri og stivkrampevaksine, og polio.

Denne finnes ikke som en egen vaksine.

Kolera og ETEC-bakterier

Drikkevaksine mot oppkast og diaré. Godkjent fra 2 års alder.

Meningokokk gruppe ACWY (mot hjernehinnebetennelse)

Én dose gir beskyttelse i fem år. Godkjent fra 6 ukers alder

Meningokokk gruppe B 

2 doser gis med minimum 1 mnd. mellomrom. Godkjent fra 2 mnd. alder.

MMR

Tilbys alle som ikke har beskyttelse mot meslinger, kusma og røde hunder. Godkjent fra 9 mnd. alder. Vaksinen er gratis.

Pneumokokk - pneumovax (mot lungebetennelse)

En dose gis hvert 5-10 år. Godkjent fra 2 års alder.

Poliomylitt

Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en boosterdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med difteri, kikhoste og stivkrampevaksine. Oppholder du deg i enkelte land mer enn 4 uker, skal du ha fått  en poliovaksine mellom 4 uker og 12 mnd. før du forlater landet. Dette må dokumenteres i et internasjonalt vaksinasjonssertifikat. Det oppdateres jevnlig hvilke land dette gjelder. 

Godkjent fra 2 mnd. alder.

Rabies

En grunnvaksinering er på to doser. Blir man bitt i utlandet så skal man likevel ha 2 doser i etterkant av bittet.

Vaksinering etter bitt kan også fås på Reisemedisinsk senter.

Ingen nedre aldersgrense. 

Stivkrampe (tetanus)

Etter grunnvaksinering som barn trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med polio, kikhoste og difterivaksine eller bare med difteri.

Personer født før 1952 og som ikke har vært i militæret er trolig ikke grunnvaksinert.

Tyfoidfeber

Én dose varer i 3 år. Godkjent fra 2 års alder. Man kan også få vaksinasjon som kapsler - denne er godkjent fra 5 års alder.

TBE - Skogsflåttencephalitt (mot hjernebetennelse) 

En grunnvaksinering er på 3 doser fordelt over 6-12 måneder. Allerede etter 2. dose forventes tilstrekkelig beskyttelse i pågående flåttsesong (personer over 60 år skal ha 4 doser som grunnvaksinering).

Godkjent fra 1 års alder.

Borreliose er en annen flåttoverført sykdom, men denne finnes det dessverre ikke vaksine mot.

Vannkoppvaksine

Uvaksinerte barn og unge bør få 2 doser. Kan gis fra 9 måneders alder. 

Tuberkulosevaksine - BCG vaksine

På forespørsel - ingen nedre aldersgrense.

Sist oppdatert 02.05.2022