Barn på tur

Å reise med  barn er veldig kontaktskapende. Men å reise med barn krever ekstra planlegging. Barn som følger det norske vaksinasjonsprogrammet er ikke ferdig vaksinert før de er 15 mndr, men selv da er ikke immunforsvaret ferdig utviklet. Ikke alle reisevaksiner kan gis til barn fordi immunforsvaret ikke vil respondere godt nok eller det kan være skadelig for barnet å få disse vaksinene.

Vaksineprogrammet i Norge

Mange velger å reise med barna under svangerskapspermisjonen, -og da er som regel ikke barna ferdigvaksinert. I Norge har vi en høy vaksinasjonsdekning blant befolkningen og vi får da en flokkimmunitet som gjør at det sirkulerer lite av disse virusene blant oss. Slik kan en si at vaksiner er sin egen verste fiende fordi vi ikke lenger hører om disse sykdommene det vaksineres mot.
Vi skal ikke lenger enn til Europa før sykdommer som røde hunder og meslinger er et problem. Det betyr at når du reiser med en baby så utsettes denne for smitte. Vi er til enhver tid oppdatert på utbrudd av forskjellige sykdommer rundt i verden.  Velg reisemål med omhu!

Hvor får man best legehjelp?

Husk at småsår og lette luftveisinfeksjoner ofte kan utvikle seg i rekordfart hos små barn, og det er derfor viktig å velge steder hvor god legehjelp er lett tilgjengelig. Oftest går det bra, men det er ikke kjekt å sitte på et sykehus med et alvorlig sykt barn og ikke forstå hva som sies.

Bortføring av barn

Når barna blir eldre har de større aksjonsradius. Gjør avtaler om møteplasser og hva som skal gjøres hvis dere kommer bort fra hverandre. Hold barna under oppsikt. De kan fort forsvinne i myldrende menneskemasser. Bortføring av barn er et økende problem.

Når skal jeg oppsøke lege for barnet mitt i utlandet?

Ha ellers lav terskel for å søke lege når det gjelder barn – de har mindre kroppsmasse enn voksne og tåler uttørking dårligere  – gjelder ved febertilstander og diarè. Ikke la barn leke med dyr. Et bitt skal alltid undersøkes av lege. Det er og veldig viktig å vaske såret umiddelbart. Rabies finnes i flere land og det skal alltid gjøres en vurdering av en lege om en skal starte med behandling.

Det finnes lite forskning på myggmidler som inneholder DEET på barn under 3 år – det beste er å kle myggen ute og å ha myggnett over seng og vogn når en er i tropiske strøk.

Sist oppdatert 18.08.2016