Infeksjonsmedisinsk seksjon

Vi utreder og behandler pasienter med infeksjons- og andre indremedisinske sykdommer, som lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjernehinnebetennelse og diverse hudinfeksjoner. Planlagt innleggelse til sengeposten skjer via henvisning fra fastlege. De fleste pasienter innlegges akutt via legevakt og akuttmottak.

Infeksjonsmedisinsk sengepost 3F

Sengeposten har 18 sengeplasser hvor 8 av disse er enerom. Flertallet av innleggelsene her er øyeblikkelig hjelp. Noen av de mest vanlige innleggelsesdiagnosene er pneumoni, urinveisinfeksjon, osteomyelitt, sepsis med ulike fokus. Vi tar også imot mer spesielle sykdommer som malaria og andre tropesykdommer, meningitt og endokarditt.

Isolatenheten 2I

Isolatenheten har 6 avanserte isolat. Her isolerer vi blant annet pasienter med gastroenteritt og influensa. Vi tar i tillegg imot og isolerer pasienter med multiresistente bakterier og tuberkulose. Isolatenheten er åpen fra oktober-april, og personalet vårt rullerer mellom 3f og 2i.

Infeksjonspoliklinikken

Poliklinikken følger opp pasienter med ulike infeksjonssykdommer som ikke trenger innleggelse, samt oppfølging og kontroll etter innleggelse. Legene har faste dager på poliklinikken, og vi har en sykepleier i 60 % fast stilling her.

Reisemedisinsk senter

Senteret er organisert under infeksjonsmedisinsk seksjon. Vi har en sykepleier ansatt her i 100 % stilling.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Vestbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Flere av våre pasienter er isolert på grunn av smitte - og det vises med en lapp på døren. Å være isolert innebærer å ligge alene på rom uten mulighet til å gå ut. Både personal og besøkende som skal inn på rommet må kles opp i smitteutstyr. Personalet vil veilede og informere pårørende om prosedyrer med tanke på dette.

​Vi ber om at pårørende som ønsker pasientopplysninger ringer etter kl 12.30. Da er legevisitten ferdig og ansvarlig sykepleier er oppdatert med tanke på behandlingen. Det er ønskelig at pårørende holder hverandre oppdatert om pasientens tilstand, slik at ikke alle ringer avdelingen.