Reseptbytte ved gastromedisinsk avdeling fra 1. februar 2024

Alle pasienter som bruker Imraldi vil få ny resept fra 1. februar 2024. Det nye medikamentet har samme aktive stoff som de gamle, men inneholder ikke tilleggsstoffet sitrat, som er kjent for å kunne gi svie.

Publisert 06.02.2024
Diagram

Bakgrunnen for at vi bytter medikament er at myndighetene forhandler pris på disse legemidlene hvert andre år, og det skjer nasjonale bytter til anbudsvinneren. På denne måten får sykehusene råd til å behandle flere pasienter, og pasientene er sikret god behandling og tilgang til legemiddelet frem til neste bytte om to år.

Apoteket vil gi informasjon om hvordan du setter og oppbevarer den nye pennen/sprøyten. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette injeksjonen, kan du ta kontakt med poliklinikken på telefon 51 51 93 88 for å få opplæringstime hos sykepleier.

Fra 1. februar 2024 vil ny innkjøpsavtale og nye priser for legemiddelet adalimumab tre i kraft. Fra denne datoen vil du få utlevert Yuflyma, som er avtalelegemiddel i den nye avtalen.

Denne informasjonen er til orientering, slik at du kan forberede deg på å bytte medisin.

Ja, du kan trygt bruke den nye medisinen. Det er det samme aktive stoffet - adalimumab - som i den du har brukt tidligere. Esken og utstyret (sprøyte/penn) kan se litt annerledes ut enn det du er vant til, men på apoteket får du informasjon om hvordan du skal bruke og lagre det nye legemidlet.

Yuflyma inneholder ikke sitrat. Noen av de tidligere avtalelegemidlene (Imraldi og Hyrimoz) inneholder sitrat som har gitt noen pasienter svie ved injeksjon. Med de nye sitratfrie avtalelegemidlene er det forventet at dette ikke lenger vil være et problem.

Legemiddelfirmaene setter ned prisene på medisinene sine når det blir konkurranse i markedet. Ved å bruke det rimeligste preparatet innen hver gruppe får man samme effekt til en lavere pris.

Når en medisin med like god effekt og de samme bivirkningene er tilgjengelig til en lavere pris, anbefaler sykehusene at den rimeligste medisinen brukes. Dette er fordi sykehusene ønsker å bruke pengene på å behandle flest mulig pasienter.

Fordi den nye og den gamle medisinen inneholder det samme aktive stoffet, kan du forvente samme effekt, akkurat som at du kan forvente at det er de samme bivirkningene som kan oppstå (med unntak av svie ved injeksjon).

Hvis du opplever bivirkninger, bør du informere legen din om dette, selv om du er gjort kjent med at det kan oppstå bivirkninger. Mange bivirkninger kan det gjøres noe med. Legen kan ofte hjelpe deg med å justere behandlingen slik at bivirkningene reduseres, og kanskje forsvinner.

Det er veldig individuelt hvordan vi opplever bivirkninger av en medisin, og derfor ønsker Legemiddelverket å høre fra pasienter og pårørende. Du kan melde bivirkninger inn til Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Legemiddelverket) på www.dmp.no.