Informasjon til henvisende lege

For pasienter over 18 år med uspesifikke symptom på alvorleg sjukdom som det hastar å avklare.

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft (helsedirektoratet.no)

Utredning som bør være gjort før henvisning

  • Grundig anamnese
  • Temperatur, vekt
  • Grundig klinisk undersøkelse, inkludert inspeksjon av hud, palpasjon av ledd, lymfeknuter, mammae eller testes, gynekologisk undersøkelse og  rektaleksplorasjon.
  • Legen bør være oppmerksom på andre faktorer som kan forklare symptomene for eksempel primær psykisk sykdom,  polyfarmasi, bivirking av medikament eller demens.
  • Laboratoriediagnostikk: Hgb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, kreatinin (eGFR), kalsium (total), albumin, glukose, bilirubin, ALAT, ALP, amylase, LD, TSH, FT4. PSA hos menn>50 år. Ytterligere blodprøver ut fra konkret mistanke.
  • Urinprøve (stix for glukose, protein, leukocytter, nitritt og blod)
  • Hemofec. Om denne prøven er positiv må en vurdere henvisning direkte til Pakkeforløp for gastrointestinal kreft.
  • Opplysninger om røntgenundersøkelser tatt siste år i tillegg til tentativ diagnose/aktuelle differensialdiagnoser skal være med.

Annen informasjon

Pasienten vil innkalt per telefon.

Henvisningen må derfor innholde telefonnummer til pasient (helst mobilnr.)
Henvisende lege skal drøfte den aktuelle situasjonen med pasienten og eventuelt pårørende og gi informasjon om at:

  • Det er mistanke om alvorleg sjukdom som kan være kreft
  • På grunn av dette blir pasienten henvist til Diagnostisk pakkeforløp som innebærer utredning på sykehus 

Diagnostisk forløp kreft

Kreft kan debutere med diffuse symptomer uten klar organspesifikk tilhørighet. Diagnostisk pakkeforløp er opprettet for å sikre rask avklaring av nyoppståtte og uspesifikke symptomer eller funn som gir mistanke om en alvorlig sykdom, som kan være kreft.
Se pasientinformasjon ved diagnostisk forløp ved kreft
Lege som holder pasient i hånden. Foto.
Sist oppdatert 03.12.2018