Diagnostisk senter

Diagnostisk senter består av sengepost og poliklinikk. Vi tilbyr utredning til pasienter med symptomer hvor man mistenker alvorlig bakenforliggende årsak som kan være kreft. Symptomene skal være nyoppståtte og ikke tidligere utredet. hei

Diagnostisk post har 14 sengeplasser. Vi har et tett samarbeid med sykehusets spesialavdelinger, og gjennomfører koordinert tverrfaglig utredning. Et av våre mål er å unngå ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Formål

  • Raskere utredning
  • Redusere tallet på akutte innleggelser
  • At utredning samles og koordineres fra et senter
  • Å ha en pasientkoordinator som følger pasienten gjennom hele utredningen

Diagnostisk poliklinikk håndterer Diagnostisk pakkeforløp, som fastleger kan henvise til når de mistenker at pasienten har alvorlig sykdom. Det kan være mistanke om kreft, men det ikke foreligger konkret mistanke om hvor sykdommen sitter.

Forløpskoordinatoren holder pasienten fortløpende orientert om videre plan og har fokus på at utredningen blir gjennomført effektivt  uten unødig forsinkelse.

Kontakt

Telefon

Sekretær

51 51 39 51

Forløpskoordinator

480 58 378

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss på hovedsykehuset på Våland. Gå til MOBA-bygget, 1. etasje, bruk inngang 3.

Stort, hvitt murbygg.

MOBA

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 4, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.

Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Du kan bestille taxi fra automat ved hotellresepsjonen på sykehuset. Sykehushotellets resepsjon er bemannet hele døgnet.

Informasjonsdesken ved hovedinngangen kan også hjelpe med å bestille taxi frem til kl. 21.00 på hverdager og kl. 19.00 i helger og på helligdager.

Når informasjonsdesken er stengt, kan vakt og sikring (vekter) hjelpe med å bestille taxi ved behov.

Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller Vy for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00
Besøk kan og avtales individuelt

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Informasjon til henvisende lege

For pasienter over 18 år med uspesifikke symptom på alvorleg sjukdom som det hastar å avklare.
Les om utredning som bør være gjort før henvisning
Terje Apeland. Foto.

Pasientinformasjon: Diagnostisk forløp kreft

Kreft kan debutere med diffuse symptomer uten klar organspesifikk tilhørighet. Diagnostisk pakkeforløp er opprettet for å sikre rask avklaring av nyoppståtte og uspesifikke symptomer eller funn som gir mistanke om en alvorlig sykdom, som kan være kreft.
Se pasientinformasjon ved diagnostisk forløp ved kreft
Lege som holder pasient i hånden. Foto.