Bilyd over hjertet hos nyfødte

Når en lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Hjertetonene dannes når klaffene inne i hjertet åpner seg og lukker seg. Bilyd over hjertet er lyder som høres mellom 1. og 2. hjertetone (systoliske bilyder) og/eller etter 2. hjertetone (diastolisk bilyd).

Et barn får hjertet undersøkt med stetoskop.

En lege lytter til et barns hjerte med et stetoskop. Foto: Colourbox.

 

Hvorfor dannes bilyder? 

Når blodet i hjertet får strømme fritt, vil strømningen være lydløs og glatt, på samme måten som i en stille elv. Dersom blodstrømmen møter hindringer, som for eksempel en trang klaff, et hull mellom hjertekamrene eller en trang blodåre ut fra hjertet, vil hastigheten på blodstrømmen øke og det dannes virvelstrømmer, som et elvestryk, og det høres lyd.

Forekomst

Like etter fødselen, skal fostersirkulasjonen endres fra å hente oksygenrikt blod fra morkaken, til den vanlige sirkulasjonen der blodet henter nytt surstoff fra lungene. Trykkene inne i hjertet endrer seg og blodstrømmen endrer retning og leie. Det er ikke uvanlig at man kan høre bilyder de første dagene etter fødsel, når disse endringene skjer. Vanligvis forsvinner disse bilydene i løpet av den første leveuka. Senere fra 2-års alder, er det heller ikke uvanlig å høre uskyldige bilyder over hjertet. Ca 50 % av alle barn kan få påvist bilyd en gang i løpet av barnealderen.
Sannsynligheten for at barnet har medfødt hjertefeil når bilyd påvises, er lav, mindre enn 5 %.
I de aller fleste tilfellene kan legen si om bilyden er uskyldig bare ved å lytte med stetoskop.

Undersøkelse

Dersom det påvises bilyd når barnelege undersøker barnet ditt, vil det bli avtalt ny undersøkelse 3. og/eller 4. dag. Dersom bilyden er til stede 4. levedag, skal barnet undersøkes av barnekardiolog. I noen svært sjeldne tilfeller kan det være medfødte hjertefeil, som vi ønsker å oppdage så tidlig som mulig. Undersøkelsen blir vanligvis foretatt samme dag eller førstkommende hverdag.

Barsel - Bilyd - Pasientinformasjon fra EQS

Sist oppdatert 22.05.2023