Barnelegeundersøkelse

Dagen etter at barnet ditt er født, vil han/hun bli undersøkt av barnelege. Undersøkelsen foregår på barselavdelingen, og dere som foreldre er hjertelig velkomne til å bli med på undersøkelsen. Det vil også være barnepleiere til stede når barnet undersøkes, og noen ganger har vi studenter med oss.

En barnepleier steller et barn.

Dagen etter at barnet ditt er født, vil han/hun bli undersøkt av barnelege. Kvinnen på bildet er en barnepleier. Foto: Svein Lunde, SUS.

Barnelegeundersøkelsen er en svært viktig, og dere kan først dra hjem med barnet deres etter undersøkelsen.

Dette er en vanlig klinisk undersøkelse, der legen lytter på hjerte og lunger og gjør en grundig sjekk av barnet. Noen barn gråter, men undersøkelsen er ikke smertefull. Barnet blir vanligvis undersøkt en gang under oppholdet. Dersom det for eksempel er bilyd over hjertet, vil barnet bli undersøkt flere ganger.

Barnelegeundersøkelsen er første ledd i det nasjonale programmet som tilbys til alle norske barn. Neste gang barnet ditt undersøkes rutinemessig er ved 6 ukers kontroll på helsestasjonen. Noen ganger vil barnelege be helsestasjonen følge opp enkelte funn. Dersom det er spørsmål dere ønsker å ta opp med barnelege ved undersøkelsen, er dere velkomne til det.

Barsel - Barnelege undersøkelse - (Pasientinformasjon fra EQS)

Sist oppdatert 22.05.2023