Alarmbehandling ved nattenurese (sengevæting)

Alarmbehandling er en effektiv og trygg behandling mot sengevæting. En føler som reagerer på fuktighet plasseres i trusen, og denne er koblet til en bærbar enhet med alarm. Det finnes også stasjonære alarmer som kan plasseres ved siden av sengen.

Tre unge gutter står i undertøyet
Hensikten med en alarm er å lære barnet å reagere på følelsen av full urinblære. Foto: Colourbox.

Hentet fra: Norsk Enureseforum - Alarmbehandling ved nattenurese (PDF)

​Hvordan virker alarmen?

Hensikten er å lære barnet å reagere på følelsen av full urinblære. Når barnet våkner av alarmen, strammes bekkenmuskulaturen og stopper urinstrømmen. Etter hvert våkner barnet tidligere og kan stoppe vannlating tidligere. Deretter våkner barnet før vannlating er i gang, og til slutt klarer barnet å hemme vannlatingen uten å våkne. Slik vil det etter hvert få kontroll over blæren.

Praktisk gjennomføring

Både foreldre og barnet må være motivert for å gjennomføre behandlingen, det krever en skikkelig innsats.

  • Det er lurt å la barnet selv bestemme når han/hun skal begynne.
  • Unngå ferier og perioder der det er vanskelig å følge rutiner.
  • Registrer våte/tørre netter 2 uker før oppstart, under behandlingen og i minst 4 uker etter at alarmen er fjernet.
  • Ikke bruk bleier i behandlingsperioden, men beskytt madrassen på andre måter. Barnet skal heller ikke tas opp eller vekkes på andre måter for å tisse.
  • Barnet skal selv koble til alarmen og skru av alarmen raskest mulig. Barnet skal selv gå på do og tisse (selv om det ikke føles nødvendig), skifte til tørre klær og gjerne hjelpe til med å skifte på senga. Det er tilstrekkelig med én alarm per natt, det er ikke nødvendig å koble alarmen til på nytt.
  • Mange barn våkner ikke selv av alarmen i begynnelsen. En av foreldrene bør da ligge på samme rom, vekke barnet og hjelpe med at det kommer seg opp, får av alarmen og går på toalettet. Etter en uke må barnet ta ansvar selv og klare seg uten hjelp.
  • Det er en fordel at rommet ikke er helt mørkt. Da er det lettere å finne alarmen, og det virker mindre skremmende. Søsken bør ikke sove i samme rom.
  • Alarmbehandlingen kan forstyrre søvnen. Er barnet svært trett, kan det ha problemer med å våkne. Derfor er det viktig å passe på at barnet får nok søvn.

Hvor lenge skal behandlingen pågå?

I mange tilfeller ser man bedring allerede etter 2-3 uker. Ved god effekt fortsetter man til det er fire tørre uker etter hverandre, overlæring er nyttig. Ved tilbakefall må man starte på nytt uten opphold.

Noen barn sover veldig tungt. Dersom barnet ikke våkner av seg selv etter to ukers trening, kan man legge alarmtreningen til side – da er det ikke nyttig å fortsette. Ta en pause og forsøk gjerne på nytt etter at det har gått litt tid.

Det er viktig at behandlingsopplegget ikke blir preget av slit, pessimisme og negative tilbakemeldinger til barnet. Foreldrene bør prøve å være entusiastiske, oppmuntrende og optimistiske.

Det er avgjørende at barnet får oppfølging av fagpersonell, helsesøster, lege, eller uroterapeut.

Sist oppdatert 29.11.2023