Overvekt hos barn og unge - rutiner for inntak

Det er etterhvert en stor andel barn og ungdommer som er overvektige. Dette er i de aller fleste tilfellene livsstilsavhengig - og skyldes en ubalanse mellom inntak og forbruk av kalorier. Svært mange av disse barna lever i et miljø som fremmer overvekt. For slike barn vil det være nødvendig å arbeide med miljøet rundt barnet i større grad enn å jobbe direkte med barnet.

​Spesielt for barn under 12 år er det pårørende som påvirker og bestemmer familens kosthold, måltidsvaner og vaner for fysisk aktivitet. Et slikt arbeid er derfor et langsiktig arbeid som i første rekke må foregå hjemme - og i samarbeid med primærhelsetjensten. Helsedirektoratets egen veileder kan være til hjelp: "Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge " (pdf).

Barne- og ungdomspoliklinikken får et økende antall barn henvist for vurdering av overvekt. Vi ønsker med dette skrivet å informere om hvilke barn vi tar imot, hva vi forventer skal være dokumentert før vi tar imot barnet og hva vårt tilbud går ut på.

Hvem er aktuelle for henvisning:

Barn 2-18 år, isoKMI >35, eller isoKMI <30 med komplikasjoner og/eller risikofaktorer. IsoKMI er kjønns- og aldersjustert - og man må bruke KMI-vekstkurven for å definere dette.

Hva skal være gjort før vurdering:

  1. Vanlig klinisk undersøkelse hos fastlege - inkludert opplysninger om høyde, vekt og blodtrykk.
  2. Vanlige screeningprøver bør være tatt en gang (hematologi, alat, asat, kreativ, Na, K, Ca, f-kolesterol, HDL-kolesterol, TSH/fT4, f-glukose, HbA1c).
  3. Vekstvurdering over tid - det vil si at det må innhentes opplysninger om høyde og vekt fra helsestasjon/skolehelsetjeneste. Disse legges ved henvisningen.
  4. Oppfølgning og forsøk på vektreduksjon i primærhelsetjenesten/kommunen over minst 6 måneder.

Dersom det er mistanke om at overvekt er forårsaket av sykdom hos barnet, vil vi kunne ta barnet inn direkte. Man må da begrunne mistanken om sykdom.

De som tas inn til en vurdering, får tilsendt et kartleggingsskjema som skal fylles ut. I tillegg kommer en rekvisisjon til blodprøver - som skal tas fastende i god tid før konsultasjonen dersom det ikke er tatt blodprøver de siste tre måneder.

Aktuell utredning og tilbud ved Barne- og ungdomspoliklinikken:

Hva kan vi bidra med:

  1. Vurdere årsak til overvekt - eventuelt differensial diagnoser.
  2. Vurdere om det er behandlingstrengende komplikasjoner/sykdommer som følge av overvekten.
  3. Gi enkle råd og redskaper som barnet kan jobbe med (vektdagbok, kostregistrering over tre til fem dager til egen vurdering, tips om apper).
  4. Gi et gruppetilbud til ungdommer fra 13 til 18 år, via Lærings- og mestringssenteret, som går på informasjon, motivasjon og redskap til livsstilsendring.​
Sist oppdatert 27.04.2023