Kortvokste barn - henvisning fra allmennlege til barnepoliklinikken

Hvem av de kortvokste barna bør henvises til barnepoliklinikken ved SUS, og hva bør være med i en slik henvisning?

Kortvokst barn:

Høyde < 2,5 percentilen i forhold til alder.

Dersom aktuell høyde ligger klart under midtforeldre­høyden
gutter=((mors høyde + fars høyde + 13)/2)+/- 10cm
jenter=((mors høyde + fars høyde – 13)/2)+/-9cm
korrigert for alder er utredning indisert.

Hvis det foreligger vekstretardasjon (tilvekst < 25 percentilen eller kryssing av to percentiler før 5 års alder eller en percentil deretter) foreligger det også indikasjon for utredning.

Barn kan normalt krysse percentillinjer for høyde i de første to-tre leveår og i puberteten. Forventet tilvekst i forhold til alder kan man finne i NEL i kapittelet om kortvoksthet.

Aktuell alder for henvisning:

Kortvokste som også har dårlig tilvekst: Fra ca 3 års alder. Kortvokste som følger sin kurve: Fra ca 4 års alder. Øvre aldersgrense: 14 år.

Barn som krysser percentiler nedover for vekt i forhold til høyde, er en annen gruppe pasienter som bør henvises, da er der ingen nedre aldersgrense.

Hva bør være med i henvisningen?

  • ​Vekstkurver
  • Aktuell høyde
  • Begge foreldres høyde
  • Enkel pubertetsvurdering (Stemmeskifte? Menarche?)
  • Kroniske sykdommer
  • Faste medisiner
  • Allmenntilstand
  • Rtg skjelettalder

Blodprøver:

Det er ikke obligatorisk med blodprøver før henvisningen skrives. Men dersom blod-prøver allikevel skal tas, trenger vi følgende for å vurdere kortvokste barn:

IGF-1 og IGF-BP3 (som må sendes frosne) bør tas på SUS, og i så fall kan resten også tas der: Hb, SR, s-folat, s-ferritin, matvareantistoff (cøliakiprøver), Ca, P, ALP, TSH, fT4, kreatinin, ALAT, ASAT.

Det er ikke nødvendig med veksthormon spotprøve.

Kilder: Generell veileder ​​fra Norsk Barnelegeforening, NEL​​

Sist oppdatert 27.04.2023