Bilyd over hjertet

Vi ønsker å sikre at barn som har medfødt hjertefeil eller ervervet hjertesykdom blir undersøkt til rett tid, og unngå at barn med fysiologiske bilyd henvises unødvendig til spesialist.

Uskyldig bilyd kan høres hos svært mange barn fra 2 års alder og opp til pubertet. Dette er en klinisk diagnose og barna trenger vanligvis ingen henvisning til ekko. ​

 • Barna er uten symptomer og andre funn på hjertesykdom.
 • Bilyden er rent systolisk og vanligvis grad 1-2.
 • Den er stillingsavhengig, høres best i liggende stilling og avtar når barnet settes opp og hodet bøyes bakover.
 • Fysiologiske bilyder forsterkes når barnet har feber.  Kontroller alltid når barnet er feberfri før ev henvisning.

Disse barna skal henvises:

 • ​Alle barn med bilyd og samtidig symptomer forenlig med hjertesykdom.
 • Alle barn som har bilyd og alder <3mnd.
 • Barn som har bilyd og alder 3-12 mnd: ofte organisk hjertefeil og lav terskel for henvisning.
 • Alle barn med diastolisk bilyd som ikke forsvinner når de legges ned.
 • Alle barn med bilyd som varer gjennom både systole og diastole (kontinua bilyd).
 • Alle barn med bilyd =/>styrke 3 (av 4).
 • Barn med bilyd hvor foreldre har stor angst og ikke kan slå seg til ro uten ekko.​

Innlegges som øyeblikkelig hjelp:

 • Barn <8 uker gamle med generelle symptomer forenlig med hjertefeil. OBS! Bilyd er ikke alltid til stede.
 • Nedsatt trivsel. Ernæringsvansker med dårlig vektøkning.
 • Hurtig respirasjon med inndragninger.
 • Cyanose.​
 • Bilyd av organisk karakter.
 • Forstørret lever.
 • Svak eller manglende lyskepuls.​

Kilde: Best Practice, BMJ, NEL

Sist oppdatert 11.08.2016