Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten

    Tema: Sengevæting og daginkontinens

    Den vanligste blæreforstyrrelsen i barnealderen er overaktiv blære. Dette resulterer enten i at barnet føler en plutselig, uventet og sterk trang til å tisse, og samtidig må trekke sfinkter-muskelen enda kraftigere sammen for å holde seg tørr, eller at en mindre eller større mengde urin blir tømt ut i klærne.
    Informasjon til foreldre, helsestasjoner og primærhelsetjenesten
    Sist oppdatert 05.05.2023