Hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi er en tilstand som forekommer hos cirka en prosent av barn født i Norge. Jenter rammes seks ganger hyppigere enn gutter. Hos halvparten er begge hoftene angrepet og de fleste oppdages i løpet av den første levemåneden, og kalles «tidlig oppdagede».

et lite barn gråter i mors fang

Hofteleddsdysplasi er en tilstand som forekommer hos ca. 1 % av barn født i Norge. Jenter rammes 6 ganger hyppigere enn gutter. Illustrasjonsbildet viser et nyfødt barn som gråter. Foto: Colourbox.

Cirka 20 prosent oppdages senere, og kalles «sent oppdagede». Mens behandlingen av den første gruppen oftest er enkel, kortvarig og gir gode resultater, kan behandlingen av de sent oppdagede være mer langvarig og vanskelig. Som hovedregel gjelder at det medisinsk faglige ansvaret for screening og behandling tillegges Barneklinikken frem til barnet er 4 ½ mnd. gammel, deretter overtar Ortopedisk avdeling behandlingen og oppfølging av barnet.

Alle nyfødte barn ved SUS får undersøkt hoftene med tanke på hofteleddsdysplasi. Dette gjøres av barnelege som rutinekontroll 1. levedøgn.​

Sist oppdatert 19.04.2023