Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)

Når et barn som er innlagt på nyfødtintensiv er medisinsk stabilt og klar for det, ønsker vi at barn og foreldre skal få reise hjem så tidlig som mulig. Dette fordi vi mener at barn og foreldre har det best hjemme. Etter hjemkomst kan Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste NAST gi hjelp og oppfølging til dem som har behov for det.

Hvem kan reise tidlig hjem?

  • Barn som er medisinsk stabile, men fortsatt trenger oppfølging fra nyfødtintensiv
  • Barn i spisetreningsperioden – altså barn som er kommet i gang med å spise noe selv, men fortsatt ikke klarer å få i seg hele døgnmengden (og trenger påfyll med sonde).
  • Barn med kronisk sykdom.

Oppfølgingen består av:

  • Hjemmebesøk mandag-fredag (08.00-16.00) av sykepleier fra nyfødtavdelingen.
  • Telefonkontakt - råd og veiledning 24 timer i døgnet.
  • Åpen retur til barneavdelingen ved behov
  • Legekontroll av nyfødtintensivavdelingens leger ved behov så lenge barnet følges opp fra avdelingen.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger