Baby koblet til maskin.

Terapeutisk hypotermibehandling

Hensikten med terapeutisk hypotermibehandling er å begrense skader som kan oppstå i hjernen som følge av oksygenmangel før eller under fødselen.

Om behandlingen

​Terapeutisk hypotermibehandling ​har vært standard behandling av nyfødte med fødselsasfyksi (oksygenmangel) siden 2010 i Norge. Det vurderes oppstart etter bestemte kriterier, og behandlingen er basert på en nasjonal protokoll. Behandlingen bør settes i gang innen 6 timer etter fødsel.​

Hvordan foregår behandlingen? 

Ra​skest mulig etter fødsel kjøles barnet ned til en kroppstemperatur på 33.5​ °​C. Det foregår ved at barnet legges på en madrass med vann inni. Denne er koblet til en maskin, som regulerer vannet slik at barnet har ønsket kroppstemperatur. 

For å få optimal behandling er det viktig at barnet slapper av og er godt smertelindret. Man vurderer fortløpende hvor mye smertestillende barnet trenger. Medikamentene er morfinpreparater og kan påvirke pusten. Derfor trenger barnet pustehjelp og ligger på respirator. 

Barnet blir nøye overvåket og vi følger med på alle organfunksjoner. Det innebærer blant annet gjentatte blodprøver og kontinuerlig overvåking av puls, blodtrykk, oksygen i blodet og hjerneaktivitet. Barnet får lite melk i magen mens det er nedkjølt. All væske og næring gis intravenøst, gjennom venekanyle og kateter i navlevenen. For å ha oversikt over hvor mye urin som produseres har barnet urinkateter. 

Barn som har hatt oksygenmangel til hjernen kan utvikle kramper. Dette vil i tilfelle behandles medikamentelt. 

Etter 72 timer varmes barnet langsomt opp til normal kroppstemperatur. Barnet skal ligge på madrassen ytterligere 12 timer etter oppvarming for å stabilisere temperaturen. Til sammen ligger barnet ca. 4 døgn på kjølemadrassen. Etter oppvarmingen tas det MR-bilder av hjernen for å se etter tegn på skader i hjernen. 

Behandlingen er intensiv de første dagene. Når barnet tas av kjølemadrassen og har tatt MR, normaliseres situasjonen vanligvis ganske raskt. Mange ledninger og slanger kan fjernes, barnet våkner til og foreldrene kan få holde barnet sitt​.

Sist oppdatert 11.04.2024