Hygiene ved nyfødt intensiv

Kjære foreldre som har barn på nyfødtintensiv! Vi ønsker å gjøre vårt beste for å beskytte barnet ditt, og gi det trygg og profesjonell behandling og pleie. For å klare dette, trenger vi hjelp av deg. Vi håper du tar deg tid til å lese og gjøre deg kjent med våre anbefalinger i denne hygieneveilederen. Spør oss om du lurer på noe!

En baby som sover på et teppe

I sykehusmiljøet er det flere og mer motstandsdyktige bakterier enn hjemme hos deg selv. Noen bakterier er mer aggressive og kan medføre alvorlige infeksjoner.

På en intensivavdeling kan det ofte være flere syke barn på samme rom. Bakteriemengden i miljøet blir påvirket, og det er fare for smitteoverføring.

Overføring av smittestoffer skjer nesten alltid via hendene våre. Derfor er riktig håndhygiene utrolig viktig, og det aller viktigste tiltaket du kan gjøre for å skjerme ditt barn for smitte!

Det er mest bakterier på steder som mange mennesker berører med hendene - som dørhåndtak, heisknapper, kraner på vask, armlener på stoler og mobiltelefoner. Friske personer tåler å få bakterier på huden. Syke og for tidlig fødte barn  kan imidlertid bli alvorlig syke.

Du kan beskytte barnet ditt mot infeksjoner ved å utføre riktig håndhygiene. Det er viktig du gjør dette før du berører eller steller barnet ditt, for å hindre at aggressive og uønskete bakterier blir overført til barnets hud. Disse bakteriene kan smitte videre og kan enkelte ganger gi infeksjon i blant annet blodet, lunger eller øynene. Det beste du kan gjøre for barnet ditt er å desinfisere eller vaske hendene dine grundig og ofte!

Riktig håndhygiene

Vi har to forskjellige måter å gjøre hendene våre reine på:

 • Hånddesinfeksjon med sprit eller
 • Grundig håndvask med såpe og vann

Hånddesinfeksjon med sprit er mest effektivt, og det vi anbefaler å bruke. I noen få situasjoner skal du likevel gjøre håndvask:

 • Dersom hendene er synlig tilsølte 
 • Etter toalettbesøk
 • Før måltid
 • Før og etter at du har pumpet melk

I alle andre situasjoner bruker du hånddesinfeksjon!

Både håndvask og hånddesinfeksjon

Hender som blir vasket under springen. Bilde.

Før du går inn og når du forlater nyfødtintensiv, skal du først vaske, så tørke og deretter desinfisere hender og håndledd. Se plakater som viser hvordan det utføres korrekt.

Håndvask med såpe og vann

 • Bruk totalt 40 – 60 sekunder
 • Fukt hendene med vann
 • Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke begge henders overflater
 • Gni håndflatene mot hverandre
 • Gni høyre håndflate over venstre håndbak inkludert mellom fingrene og motsatt
 • Gni håndflatene mot hverandre med fingrene flettet
 • Gni baksiden av fingrene mot motsatt håndflate, med sammenlåste fingre
 • Grip med høyre hån rundt venstre tommel og gni med roterende bevegelser og motsatt
 • Plasser fingrene på høyre hånd i venstre håndflate og gni i roterende bevegelser, og motsatt 
 • Skyll hendene under rennende vann
 • Tørk hendene grundig med engangshåndkle
 • Benytt håndkle til å skru av vannet

Hånddesinfeksjon

 • Med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel
 • Bruk totalt 20 – 30 sekunder
 • Tilfør tilstrekkelig hånddesinfeksjonsmiddel til å dekke begge henders overflate  
 • Gni håndflatene mot hverandre
 • Gni høyre håndflate over venstre håndbak inkludert mellom fingrene og motsatt
 • Gni håndflatene mot hverandre med fingrene flettet
 • Gni baksiden av fingrene mot motsatt håndflate, med sammenlåste fingre
 • Grip med høyre hånd rundt venstre tommel og gni med roterende bevegelser og motsatt
 • Plasser fingrene på høyre hånd i venstre håndflate og gni med roterende bevegelser, og motsatt
 • Når hendene er tørre er de rene

Dersom hendene føles tørre før det har gått 10 – 15 sekunder, har du trolig benyttet for lite hånddesinfeksjonsmiddel.

Ta av ringer, klokke og armbånd før du går inn på avdelingen og før du går i gang med håndvask og hånddesinfeksjon. Disse er perfekte skjulesteder for bakterier.

Sørg for at neglene er rene, kortklipte og uten neglelakk. Bakterier som samler seg i smykker, ringer og under negler er oftest ufarlige for friske barn og voksne, men kan gi sykdom til svekkede og for tidlige fødte barn.

Bruk hansker når du skifter bleie på barnet ditt. Vreng hansken over den skitne bleien før du kaster den. Hansker er ikke helt tette, men har usynlige hull. Husk derfor alltid å desinfisere eller vaske hendene dine etter at du har tatt av hanskene.

Disse er felles og brukes av mange. Pass derfor på å alltid ha et putetrekk/ teppe mellom ammeputen og teppet barnet ditt er pakket inn i. Dette er for å beskytte barnet ditt og andre mot smitte. Når du er ferdig med å amme, legger du putetrekket/teppet til vask. Vask alltid hele stolen med spritservietter før du setter deg. Vask vekt med spritserviett før veiing. Stellebenk vaskes med en spritserviett og legg på silkepapir før bruk.

Desinfiser eller vask alltid hendene rett før og etter pumping og melkelevering. Sett aldri rene eller brukte flasker på gulvet! Forsøk å gjøre pumpingen så ren som overhodet mulig. Vask flasken med en spritserviett før du setter den inn i kjøleskapet. Legg brukt pumpeutstyr i balje på benken.

Narresmokken skiftes eller skåldes minst en gang i døgnet av personalet, og skal oppbevares i en egen boks når den ikke brukes. Brystskjold skal rengjøres av personalet hver gang det har vært i bruk.

Alt som faller på gulvet regnes som urent. Det må derfor enten kastes eller vaskes. Det gjelder også ting som blir lagt på fotskammelen, fordi denne blir brukt til å ha skitne sko på. Håndvesker regnes også som urene, legg de derfor oppi en hvit søppelpose. Oppbevar de i den nederste skuffen ved barnets plass eller på gulvet. Ta minst mulig med inn i avdelingen, men pass på verdisakene dine.

Av hygieneårsaker anbefaler vi at antall kosedyr begrenses til ett i seng. Dette skal vaskes før det tas med inn i avdelingen. Dersom du ønsker å ha med egne klær, tepper og skinn til barnet, skal disse også vaskes før de tas inn i avdelingen. Ta dette med hjem og vask det en gang i uken under lengre opphold. Oppbevar klærne i en ren pose som legges i den nederste private skuffen som er merket med barnets fornavn. Skal du legge fra deg sengetøy og klær på for eksempel en stol, må du legge en ren tøybleie eller silkepapir under som underlag.

Blomster, jord og vann kan inneholde bakterier. Derfor tillater ingen intensivavdelinger tillater blomster verken på avdelingen, på foreldrerom eller hotellrom.

 

Disse retningslinjene gjelder deg og andre besøkende. Pass på at alle som kommer besøk utfører riktig håndhygiene på lik linje med det du gjør. Vi håper du vil hjelpe oss å holde avdelingen så ren og bakteriefri som mulig! Spør oss dersom du lurer på noe. Vi skal gjøre vårt beste for at oppholdet på nyfødt intensiv skal bli best mulig for deg og dine barn.

Sist oppdatert 11.04.2024