Familierom på nyfødtintensiv

Alle barn har rett til å ha minst én av foreldrene sammen med seg når de ligger på sykehus. Vi har et begrenset antall familierom, og disse rommene prioriteres til familier som kan ha barnet med seg på rommet hele døgnet. Rommene varierer i størrelse og funksjon. Dere kan derfor bli bedt om å bytte rom på kort varsel.

Viktig informasjon til deg som bor på familierom

 • Vi må registrere alle som skal sove på rommet, derfor er det viktig at dere gir oss beskjed om dette.
 • Hvis noen som skal bo på rommet blir syke, må du rådføre deg med personalet eller med fastlegen/legevakten. Ved smittsom sykdom må du bo hjemme. Hvis barnet ditt har smitte, kan du ikke oppholde deg på felles oppholdsrom eller andre familierom.
 • Barnet skal aldri være alene på familierommet.
 • Verdisaker og penger bør ikke oppbevares uten tilsyn.

Intensivrom: 51 51 84 91 

Intermediær: 51 51 84 65

Sengerom: 51 51 84 67

Enerom: 51 51 84 07

Isolat: 51 51 84 94

Sykepleier kan nås på IMATIS tjenestetelefon. Be om å få det aktuelle nummeret.

 • Gjør deg kjent med branninstruks og rømningsveier.
 • Dersom brannalarmen går: Ta med barnet ditt og kom inn i avdelingen. Hold deg rolig på ditt barns plass inntil du får nærmere beskjed.
 • Ventilasjonsristen i vinduskarmen må ikke tildekkes. Det er ikke tillat med stearinlys eller annen ild på rommet.

 • De fleste barn vil ha behov for overvåking av puls og metning, også når de er på foreldrerom. Sykepleierne kan overvåke barnet på skjerm i avdelingen og via telefoner.
 • De fleste barn vil være uten overvåking den siste perioden før hjemreise.
 • Personalet vil komme inn på rommet for å observere barnet, ofte flere ganger i løpet av dagen og natten. At de kommer inn om natten betyr ikke at det er noe galt, bare at de følger med og passer på barnet.

 • Barnet kan få amme eller få sondemåltid på familierommet. Dette avgjøres av barnets tilstand og modenhet.
 • Avtal med sykepleier hvis du trenger ammeveiledning.
 • Pleierne er til stede under noen måltider for å se hvordan barnet ammer/spiser.
 • Dere får opplæring før dere får ansvar for sondemåltider. 

 • Det er viktig med en god døgnrytme, både for dere og barnet.
 • Barnet vil styre når dere får hvile. Prøv derfor å hvile/sove når barnet sover. Nattesøvnen vil bli forstyrret når barnet er sultent eller gråter.
 • For å få en god døgnrytme er det lurt å trekke fra gardinene på rommet når dere er våkne. Dagslys er viktig både for dere og barnet.  

Vi anbefaler vanligvis ikke samsoving så lenge dere bor på familierom, da rommene ikke er godt nok tilrettelagt for dette. I tillegg frarådes det å samsove med for tidlig fødte barn. 

Ved samsoving bør du følge disse rådene:

 • At mor/far ikke røyker eller snuser
 • At barnet ikke er født for tidlig
 • At mor/far ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter.
 • At foreldresengen er bred og har en fast madrass
 • Barnet må ha egen liten og lett barnedyne (unngå pute mm)
 • Sørg for at barnet ikke kan trille ut eller falle ned i en sprekk
 • Spedbarnet må ikke sove i mageleie på mors (eller fars) bryst mens hun (han) sover. Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen.

Kilde: Landsforeningen uventet barnedød.

Her kan du se en video om trygg samsoving med nyfødte.

 

 • Friske søsken har fri adgang til avdelingen. Det er viktig at de lærer hvordan de utfører god håndhygiene. I RS-sesongen kan vi innføre strengere regler for å beskytte de nyfødte.
 • Vi kan tilby egen samtale med søsken, enten med dere foreldre til stede, eller alene med barnet.
 • På barne- og ungdomsavdelingen i 4.etg. er det et lekerom som friske søsken kan bruke. Det er en liten lekeplass ute mellom inngang 5 og legevakten.

 • Syke nyfødte og for tidlig fødte barn er svært utsatt for infeksjoner. Riktig utført håndhygiene er det aller viktigste for å forebygge spredning av virus og bakterier.
 • Dere har selv ansvar for å holde orden på rommet.
 • Unngå å oppbevare ting rett på gulvet.
 • Renholdspersonalet vasker rommet daglig i ukedagene, i tillegg til ved utreise. Renholderne må ikke hindres i å komme til for å vaske.
 • Skift sengetøy minst én gang per uke, og oftere ved behov. Rent sengetøy og håndklær ligger i skapet utenfor WC ved heisene. Bytt sengetøy på barnets seng én gang i uken, eller ved behov.
 • Legg skittentøy og søppel ut i skittentøyposer og søppelsekk som er plassert på kuvøsevask.
 • Sprit stellebordet før bruk. I tillegg skal du bruke en tøybleie eller et håndkle som underlag. Ved søl av urin eller avføring må du vaske stellebordet først med såpe og vann, og deretter sprit.
 • Personalet på avdelingen vasker melkepumpen grundig før en ny person skal ta den i bruk. Pumpens slanger skal byttes ut en gang i uken. Be personalet om å få nye slanger. Hvis slangene berører gulvet, må de sprites godt eller byttes ut. Pumpeutstyr finner du inne i avdelingen. Leverer skittent utstyr fortløpende.
 • Blomster og levende lys er ikke tillatt på familierommene.

 • Dere får matkuponger som dekker et visst beløp. De kan kun benyttes på dagens dato.
 • Dere kan benytte matkupongene i personalkantinen i U-etasjen. Serveringsbrett, bestikk, tallerkener etc. skal returneres til kantinen.
 • I kjøkkenkroken finner dere posesupper, knekkebrød, te, kaffe, engangsutstyr med mer.
 • Dere kan benytte felles kjøleskap på «Pusterommet» (husk å merke med navn).

Mer informasjon om mattilbud på SUS og åpningstider finner du her

Apoteket ligger i nærheten av hovedinngangen og informasjonen på sykehuset. 

Mer informasjon om apoteket og åpningstider finner du her

Søk etter gjest.ihelse.net

Det er WC og dusj ved heisene. Spør personalet om koden til døren.

NB! Det er kun toalettpapir som skal i toalettet. Er det tomt – spør etter mer!

 • Alle besøkende må være helt friske og skal ikke være utsatt for kjent smitte (oppkast/diaré, herpes/munnsår, vannkopper, RS-virus, forkjølelse etc.). Rådfør deg med personalet i avdelingen. Det kan være restriksjoner for besøk – familierommene inkludert.
 • Besøkende må utføre god håndhygiene.
 • Det skal ikke være mer enn 2 personer på besøk samtidig. Begrens tiden for besøket.
 • Avdelingen tillater ikke besøk av barn som ikke er pasientens søsken.

Familierommet skal klargjøres før kl. 12 avreisedagen. Dette må dere gjøre:

 • Tøm søppelet.
 • Ta av sengetøyet og legg det og evt. håndklær i rød skittentøypose.
 • Tøm kjøleskapet.
 • Ta med deg morsmelk hvis du har dette lagret på avdelingen. 
 • Levere inn pumpeutsyr.
 • Tømme alle skuffer. 
 • Levere evt. nøkkelkort tilbake til avdelingen.

 

 

Sist oppdatert 11.06.2024