Avansert hjemmesykehus for barn og ungdom

Barne- og ungdomsposten 3E/4D har tilbud om hjemmesykehus til noen av våre pasienter. Hjemmesykehus er for pasienter som er tilknyttet barne- og ungdomsposten, men som ikke trenger å være innlagt på sykehuset.

Logo hjemmesykehus

Tanken bak hjemmesykehus er at barn som regel har det best hjemme, der de er trygge og har nettverket og relasjonene sine. Dette kan virke positivt på helsen og trivselen til barnet, og bidra til at de blir fortere friske. Søsken får en mer stabil familiesituasjon, og foreldrene/foresatte får en lettere situasjon med tanke på å ivareta oppgaver i hjemmet. 

Ved barne- og ungdomsposten tilbyr vi ambulerende sykepleietjeneste (hjemmesykehus). Denne tjenesten innebærer at barn og unge opp til 18 år, som er tilknyttet denne avdelingen, kan få tilbud om behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehuset.

Avansert hjemmesykehus er et tilbud i spesialisthelsetjenesten, på lik linje med innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon. Kompetansen og kvaliteten er den samme som på sykehuset.

Avansert hjemmesykehus gir sykepleie, medisinsk behandling, og veiledning og oppfølging i barnets/ungdommens hjem, i tett samarbeid med den ansvarlige legen og andre fagpersoner. 

 • Tilbudet skal være medisinsk forsvarlig, og den ansvarlige legen skal godkjenne hver enkelt pasient for hjemmebehandling.
 • Tilbudet er frivillig.
 • Vi tilpasser oss den enkelte families behov, og kan møte opp på skolen eller i barnehagen dersom det er mest praktisk for dere.
 • Dere må som hovedregel bo innen ca. 45-60 minutters kjøretid fra sykehuset.
 • Dersom barnets tilstand krever innleggelse på sykehuset, er det alltid åpen retur til barneavdelingen for barn som behandles i hjemmesykehuset. Ta kontakt med personalet, enten ved hjemmesykehuset eller barneavdelingen, for å gi beskjed dersom dere kommer inn til avdelingen.

Tilbudet er mest aktuelt for barn med et langvarig behandlingsforløp. Eksempler på oppfølging kan være

 • veiledning og opplæring
 • observasjon og vurdering
 • administrering av ulike intravenøse legemidler
 • blodprøvetaking
 • vektkontroll
 • nedleggelse av nasogastrisk sonde
 • administrering av parenteral ernæring (TPN)

Vi tilpasser tilbudet til barnets og familiens behov, og vi kan også møte opp på skolen og i barnehagen.

En fast gruppe med spesialsykepleiere eller sykepleiere med lang erfaring rullerer på å komme hjem til dere. En psykologspesialist er også tilgjengelig for hjemmebesøk. Vi samarbeider også tett med andre faggrupper, som lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. Avansert hjemmesykehus samarbeider i tillegg med de ulike tjenestetilbudene i kommunen for å sikre kvalitet og kontinuitet, og skape gode overganger mellom sykehuset og primærhelsetjenesten.

 • Behandlingshjelpemidler leverer utstyret dere trenger. Følg utstyrslisten dere får fra oss, og gjør utstyret klart til vi kommer. 
 • Gi beskjed dersom barnet eller andre i familien er syke, slik at vi kan benytte oss av nødvendig smittevernutstyr.
 • Gi beskjed dersom dere er bortreist eller av andre grunner ikke har behov for hjemmesykehus likevel.
 • Vi ønsker å vite om dere har husdyr, med tanke på allergi.

Hvis allmenntilstanden til barnet ditt blir verre, eller det oppstår andre problemer, må du/dere ta kontakt med oss på avdelingen umiddelbart. Da vurderer vi om dere skal komme inn på avdelingen, eller vente på besøk av hjemmesykehuset.

Ved akutte nødsituasjoner, ring 113. 

Hjemmesykehusets åpningstid

Mandag–fredag kl. 07.30–15.30.

Telefonnummer i åpningstiden

46 82 30 06

Telefon til barne- og ungdomsposten 3E/4D

3.etasje: 51 51 84 79 / 51 51 84 80

4.etasje: 51 51 85 15 / 51 51 85 17

Avdelingssykepleier 3E/4D: 51 51 80 11 

Sist oppdatert 11.03.2024