Dette kan være nyttig å vite om RS-virus

Høsten og vinteren er en tid med mye luftveisinfeksjoner i befolkningen. Hvert år kommer det en periode der mange får infeksjon med respiratorisk syncytial-virus (RS-virus). Dette gir bare forkjølelseslignende symptomer hos de fleste, men noen av de aller minste kan få kraftigere symptomer.

Voksne og store barn får lite symptomer og blir fort friske ved RS-virus-infeksjoner. Dette gjelder også de aller fleste små barn som får milde symptomer og blir friske uten innleggelse på sykehus. Hos noen av de minste barna kan sykdommen gi infeksjon i bronkier og lungene som kan gi hoste og pustevansker. Dette gjelder særlig hos de yngste under ett år, og spesielt barn under tre måneder. For noen få er det nødvendig med innleggelse i sykehus, og for noen vil det også være nødvendig med forskjellige typer pustehjelp.

Slik smitter viruset

RS-virus smitter gjennom luften ved at en person som har infeksjon hoster eller nyser i nærheten av deg. Smitte kan også overføres dersom du tar på et sted en syk har hostet eller nyst på eller berørt, og deretter gnir du deg i øynene eller tar deg i nesen.

Dette er symptomene

De vanligste symptomene er som ved forkjølelse med hoste, nysing og rennende nese. Hos små barn kan sykdommen gi kraftig hoste, pustevansker og pipende pust. Pusten blir raskere, og barnet kan bli blekt og få en blålig farge rundt leppene. Barnet kan få feber, dårlig allmenntilstand og spiser lite.

Husk at det er viktig at et barn med høy feber ikke dekkes til med tepper og dyner, og at barnet får rikelig med drikke.

Behandling

De fleste barna trenger ikke vurdering av lege så lenge allmenntilstanden er bra, de drikker godt og ikke strever med pusten.

Det kan være behov for undersøkelse av lege dersom barnet drikker lite, har høy feber, er tung i pusten eller har dårlig allmenntilstand. Terskelen for å ta kontakt med lege bør være lavere for barn som er yngre enn 3-6 måneder.

Ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117 ved sykdom eller spørsmål. Ring 113 for akutt hjelp.

Barn som sliter med pusten bør alltid tilses av lege. 

Dersom fastlegen eller legevakten mener pasienten kan ha behov for innleggelse på sykehus, vil disse henvise til oss. På sykehuset gjennomføres undersøkelser og nødvendig behandling, og det vil blant bli tatt prøver fra nesen for å se om RS-virus er årsaken til sykdommen.

Behandlingen på sykehus er blant annet tilførsel av oksygen, hjelp med ernæringen og noen ganger pustehjelp.

Hvorfor en økning nå?

RS-viruset er svært vanlig, og de aller fleste barn har hatt en slik infeksjon før de fyller tre år. Viruset sirkulerer hver vinter, og sykehusene behandler pasienter med RS-virus hver sesong. Mellom 1000 og 2000 barn i alderen 0-5 år blir innlagt for RS-virusinfeksjon i Norge årlig.  Det var få barn som fikk slik infeksjon under Covi-19 pandemien, det neste 1-2 årene ble derfor svært mange syke, men senere sesonger forventer vi skal være mer normale.

Dette kan du gjøre selv

Det anbefales å følge basale smittevernrutiner som håndvask og avstand. Unngå syke personer. Det er spesielt de yngste barna, og barn med økt risiko for alvorlig sykdom, som bør unngå å være i kontakt med andre syke personer i vintersesongen - og spesielt kontakt med andre som har symptomer på luftveisinfeksjoner. Det kan være barn yngre enn 3-6 måneder, og spesielt premature barn de første månedene. De bør også unngå steder der mange mennesker ferdes, som for eksempel kjøpesentre.

Vær ekstra påpasselig med at barn og søsken i barnehage- og barneskolealder vasker/desinfiserer hendene og hoster i albuekroken. De er gjerne mer utsatt for ​sykdom enn andre i høst- og vintersesongene, og kan lett smitte yngre barn. Dersom eldre søsken er syke, bør de yngste barna skjermes så godt det lar seg gjøre.

Dersom mor gir morsmelk, vil mor lage antistoffer som kan gå over i melken, og som kan beskytte barnet. Dette gjelder dersom mor blir syk før den nyfødte. Med god hygiene kan mor derfor være sammen med barnets søsken slik hun normalt ville vært.

Noen velger å bruke munnbind når de er syke i husstander der det er premature, nyfødte barn, men her må familiene velge det som synes riktig for dem.

Husk at det viktigste alltid er å forebygge. Hold deg hjemme dersom du er syk.

Sist oppdatert 11.03.2024