Vaksiner

Helsedirektoratet har i sitt nasjonale handlingsprogram utarbeidet anbefalinger for vaksinasjon hos barn med kreft.

​Grunnleggende prinsipper for vaksinasjon av pasienter med nedsatt immunforsvar er å vurdere sikkerhet og effekt av vaksinering.
Barnet skal ikke ha vaksiner mens det er under cellegiftbehandling, og de første 6 måneder etter avsluttet behandling.

Det viktigste i forhold til sikkerhet er at vaksinen ikke må kunne gi sykdom hos den vaksinerte, derfor må ditt barn unngå alle vaksiner med levende, svekkende mikrober. Vaksinen vil kunne utløse sykdommen som det vaksineres mot. Dette gjelder vaksine mot vannkopper, kikhoste, meslinger, tuberkulose og røde hunder.

Andre vaksiner er ufarlige, men barnet vil ikke kunne nyttiggjøre seg vaksinen fordi det har redusert immunforsvar.

Har du spørsmål angående vaksiner, snakk med behandlingsansvarlig lege.

Sist oppdatert 05.05.2023