Meslinger

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes morbillivirus. Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. I barnevaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot meslinger ved 15 måneders alder og ved 11-12 års alder. Man kan ved blodprøver undersøke om barnet har hatt denne sykdommen tidligere, eller er vaksinert.

​Meslinger smitter gjennom direkte kontakt med andre smittede, og gjennom luftsmitte, som hoste og nysing. Meslinger er smittsomt fra de første symptomene oppstår, til 3 til 5 dager etter at utslettet har brutt ut.

Inkubasjonstiden – tiden fra en blir smittet til sykdommen bryter ut, er for meslinger mellom 10 og 14 dager.

Hvis barnet blir utsatt for smitte av meslinger er det viktig at dere kontakter sykehuset straks. Barnet kan få en sprøyte med immunglobuliner. En sprøyte settes så raskt som mulig, og innen 72 timer etter at barnet var utsatt for smitte. Barnet skal beskyttes mot meslinger i seks måneder etter at cellegiftbehandlingen er avsluttet.

Meslinger er svært sjelden i Norge i dag, da veldig mange er vaksinert mot sykdommen.

Sist oppdatert 28.04.2023