Medikamenter

Her er en kort informasjon om noen medikamenter som enten kan være en del av barnets behandlingsprotokoll, eller de kan forebygge eller lindre ulike bivirkninger som kan oppstå på grunn av behandlingen. Diagnosen vil avgjøre hvilke medikamenter ditt barn vil få.

​Methotrexate

 • Er en cellegift som brukes over tid i behandlingen av akutt leukemi, og også i behandlingen av enkelte andre sykdommer.
 • Gis som tabletter hjemme.
 • Finnes også som mikstur. Mikstur må spesialbestilles fra leverandør, noe  som vil ta tid. Bestill derfor i god tid på apoteket dersom preparatet skal gis i miksturform.
 • Legen justerer dosering på tablettene hver uke etter barnets protokoll, og etter de ukentlige blodprøvesvarene. Antall hvite blodlegemer skal helst ligge mellom 1,5 og 3,5, og medisindosen vil justeres etter dette.
 • Doseringen blir ført på et eget skjema i barnets perm. Samme type skjema benyttes hjemme når dere mottar doseringen fra legen per telefon
 • Hvis dere ikke har fått telefonbeskjed om dosering før klokken 14.30 den dagen barnet skal ha tablettene, vil vi gjerne at dere ringer og etterlyser doseringen. Ikke gi tablettene før dere har fått beskjed
  om ny dosering!
 • Hele ukedosen tas samtidig, vanligvis onsdag kveld.
 • Tablettene bør tas utenom måltid for best opptak. Skal ikke tas med melk eller yogurt!
 • Kan ved behov knuses og blandes ut i vann og gis i sonde.
 • Tablettene er uten smak.
 • Inneholder laktose.
 • Bruk hansker ved håndtering av tablettene!
 • Methotrexate tabletter bør ikke håndteres av gravide!
 • Barnet skal ikke ta Methotrexate tabletter samme uke som det skal ha Methotrexate høydose eller Methotrexate intratekalt.

Bivirkninger som kan oppstå

 • Kvalme, nedsatt appetitt og litt løs avføring dagen etter inntak kan
  forekomme, men er sjelden på grunn av lav dose.
 • Sårhet i munnhulen.
 • Håravfall.
 • Utslett.

Medi​siner som virker inn på effekten av Methotrexate

 • Bactrim kan gi økt virkning av Methotrexate, men skal brukes som
  legen har dosert i helgene (morgen og kveld lørdag og søndag). Det skal være minst 24 timer mellom inntak av Bactrim og inntak av Methotrexate tabletter (se informasjon om Bactrim).
 • Ibux og legemidler som inneholder salisylsyre vil gi økt virkning av
  Methotrexate og bør unngås. 
 • Vitaminpreparater med innhold av folsyre kan nedsette effekten av
  Methotrexate, og bør unngås.
 • Det kan være aktuelt å forbigående stoppe med tablettene ved feber
  og sykdom. Legen vil i disse tilfellene informere dere om dette.

Bactrim

 • Finnes som tabletter og mikstur. Det brukes forebyggende mot en spesiell form for lungebetennelse som pasienter med nedsatt immunsystem kan få, og som er vanskelig å behandle.
 • De fleste får Bactrim hver lørdag og søndag (morgen og kveld).
 • Før og etter Methotrexate kur skal ikke barnet ta Bactrim.
 • Det skal være minst 24 timer mellom inntak av Bactrim og inntak av
  Methotrexate tabletter.
 • Bactrim skal ikke gis før tidligst 24 timer etter at hydreringen etter høydose Methotrexate er avsluttet. Dere vil få informasjon av legen når/om det er aktuelt for ditt barn.

Puri-nethol

 • Er en cellegift som brukes over tid i vedlikeholdsbehandlingen av akutt lymfatisk leukemi (ALL).
 • På grunn av bivirkninger (kvalme) er det oftest mest praktisk å ta tablettene om kvelden.
 • Tas utenom måltid, enten en halv time før et måltid, eller en til to timer etter et måltid.
 • Tablettene skal ikke tas med melk eller yogurt. All annen drikke kan brukes. 
 • Legen justerer dosering på tablettene hver uke etter barnets protokoll, og etter de ukentlige blodprøvesvarene. Antall hvite blodlegemer skal helst ligge mellom 1,5 og 3,0, og mengden
  tabletter vil derfor forandres for om mulig å oppnå det.
 • Doseres ukentlig på eget skjema i barnets perm.
 • Bruk hansker ved håndtering av tablettene!
 • Puri-Nethol bør ikke håndteres av gravide!
 • For små barn som ikke kan svelge Puri-Nethol tabletter, er alternativet å få spesialbestilt en mikstur som heter XALUPRINE. Siden miksturen må spesialbestilles, kontakt apoteket i god tid før
  barnet skal starte med preparatet. 
 • Husk å riste flasken kraftig i 30 sekunder før mengden måles opp.
 • Barnet skal ta Puri Nethol tabletter sammen med Methotrexte kur på sykehuset i vedlikeholdsfasen.
 • Det kan være aktuelt å forbigående stoppe med tablettene ved feber og sykdom. Legen vil i disse tilfellene informere dere
  om dette.

Lanvis

 • Er en cellegift som barn med Akutt Lymfatisk Leukemi (ALL) skal ha i korte perioder av behandlingen.
 • Preparatet finnes kun som tabletter 40 mg.
 • Apoteket har ikke tablettene på lager, men kan skaffe dem. Det må søkes om godkjenningsfritak for Lanvis i Norge. Bestill derfor  tablettene i god tid før barnet skal starte med behandlingen.
 • Tablettene anbefales å svelges hele.
 • Lanvis tablettene løser seg opp i vann. Den beste måten å gjøre det på for å forhindre hudkontakt/søl av preparatet er å legge tabletten(e) i en tom sprøyte, stemplet settes i, og vann trekkes opp i spøyten. Den ferdige løsningen kan gis i sonde eller svelges. (OBS! Viktig å
  skylle munnen godt med vann hvis tablettene er løst oppi vann og svelges på vanlig måte. Knusing av tablettene anbefales ikke, på grunn av faren for å puste inn tablettpartikler.
 • Tas konsekvent enten med mat eller uten mat, men skal tas minst en time før eller to timer etter inntak av melk eller andre  meieriprodukter.
 • Barnet bør drikke vann etter inntak.
 • Husk bruk av hansker ved håndtering av Lanvis.
 • Lanvis bør ikke håndteres av gravide.

Bivirkninger

 • Sår i munnhulen.
 • Nedsatt matlyst, kvalme, brekninger (sjelden).
 • Diaré.
 • Påvirkning av leveren – ta kontakt med lege på avdelingen hvis ditt barn klager over vondt i magen eller får utspilt mage; det kan da være aktuelt med ekstra blodprøver.
 • Lave verdier av blodceller.
 • Sensitiv for sol. Begrens tiden i sol, og benytt beskyttende klær og høy solfaktor.

Dexamethason og prednisolon

 • Er kortisonpreparater som inneholder hormonet kortison.
 • Kortison reduserer veksten av «dårlige» (umodne) blodlegemer.  Derfor er de med i de ulike behandlingsskjemaene som for eksempel ved leukemi (blodkreft). 
 • Kan gis som tabletter, mikstur eller intravenøst. Bør tas sammen med mat!
 • En annen effekt av kortison er at den tar bort feber og andre infeksjonssymptomer og kan derfor skjule en infeksjon. Enkelte barn føler at formen er bedre enn normalt når de står på kortison.
 • Kortison reduserer også symptomer på inflammasjon som for eksempel hevelse (ødem). Etter operasjon av hjernesvulst blir kortison brukt for å minske hevelsen rundt operasjonsfeltet og dermed redusere hodepine.
 • Etter langtidsbehandling skal barnet ha en gradvis nedtrapping før det slutter helt med behandlingen.

Forbigående bivirkninger ved kortison

 • Humørsvingninger; sint, irritabel, hissig, glad.
 • Økt matlyst; økt vekt.
 • Sure oppstøt; mageslimhinnen kan irriteres. Hyppige måltid og medikamenter kan hjelpe mot dette.
 • Rund i ansiktet og oppblåst mage –  «kortisonutseeende».

Perioden med kortison kan for mange oppleves som tøff. For barna er det vanskelig å være sulten, få endret utseende og kjenne at humøret er ute  v
kontroll store deler av døgnet.

Movicol

 • Er et avføringsmiddel i pulverform som brukes ved behandling av  treg mage  og for behandling av alvorlig forstoppelse.
 • En dosepose tilsettes 125 ml vann. Rør om væsken til den er svakt tåket, da kan barnet drikke den. Ferdigblandet oppløsning kan oppbevares inntil 6 timer i kjøleskap. Det som ikke er drukket etter 6 timer skal kastes. 
 • Kan gi luftsmerter og mageknip de første 3-4 dagene. Dette er
  forbigående.
 • Diaré kan oppstå. Snakk med legen, og få dosen redusert.

Zofran

 • Brukes forebyggende og som behandling av blant annet kvalme og brekninger forårsaket av cellegift og stråleterapi.
 • Finnes som tabletter, smeltetabletter, mikstur og intravenøs injeksjon.
 • Brukes hos barn over 6 måneder.
 • Forebyggende bør det gis en time før, for eksempel cellegiftkur.

De mest vanlige bivirkninger

 • Hodepine, forstoppelse, rødme eller varmefølelse.Sist oppdatert 28.04.2023