Lav blodprosent og lave blodplater

Når vi skal finne blodprosenten er det mengden hemoglobin (Hb) i blodet vi måler.

Hemoglobin (Hb) er det oksygenbærende proteinet i de røde blodcellene,
som transporterer oksygen rundt i kroppen.

Hvis blodprosenten (Hb) synker fort, vil barnet ditt kunne få hodepine, blekhet, slapphet, kort pust, nedsatt aktivitet og matlyst, men ofte går det gradvis og barna får sjelden symptomer. Hvis blodprosenten er for lav, vanligvis ved Hb rundt 8.0 eller lavere, vil barnet få blodoverføring. Det gis som intravenøst drypp, og tar mellom 2 og 2,5 timer per pose. Mengden blod som gis er avhengig av barnets vekt. Tilførsel av blod gjør at blodprosenten stiger, og barnet blir ofte kvikkere.

Blodplatene (trombocytter) er viktig for blodets koagulasjon/levring, og stopper blødninger eller hindrer blødninger i å oppstå. Lavt antall blodplater kan føre til blødninger fra tannkjøtt, nese eller i huden («blåmerker»). Ditt barn skal være forsiktig med «harde» aktiviteter når blodplatene er lave med tanke på blødningsrisiko.

Dersom blodplatene er svært lave, eller blødning ikke stopper, vil barnet få blodplateoverføring (trombocyttransfusjon). Det tar cirka 30-45 minutter å få en pose med blodplater.

Sist oppdatert 28.04.2023