Hvor kan du søke hjelp og støtte utenfor sykehuset?

Barnekreftforeningen (barnekreftforeningen.no) Barnekreftforeningen er en selvstendig og frivillig organisasjon. Den er landsdekkende og drives av foreldre som har hatt eller har barn med kreft.

Barnekreftforeningen jobber for å gjøre livet litt enklere for familier med kreftsyke barn, og for dem som har mistet et barn. Foreningens formål er blant annet å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre, foresatte og familier og samarbeid med leger og annet pleiepersonell. Samtidig er de en pådriver for å sette barnekreft på dagsorden. De bidrar også til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Hvert år arrangerer foreningen «Ferie med mening». Det er et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon av ferie med fritidsaktiviteter, faglig innhold og hvor det gis informasjon om Barnekreftforeningen. Målgruppen er familier med kreftsyke barn som er under behandling, ett år etter ferdig behandling og ved eventuelt tilbakefall. Tilbudet gir en sjelden anledning til å ha barn i behandling for kreftsykdom i gruppe med hverandre, og søsken i grupper med søsken. Foreldre tilbys foredrag av kreftlege (onkolog) og psykolog, samt egne samtalegrupper.

Fastlege (helsenorge.no)

Kan være samtalehjelp for deg, og kan ved behov henvise deg til andre instanser. Det er også mulighet for barnet ditt å ta blodprøver fra sentralt venekateter hos fastlegen.

Hjemmesykepleie

Kan yte ulike typer sykepleie i hjemmet

Kreftkoordinator i kommunen

Samtaletilbud for foreldre eller store barn. Har oversikt over mulige hjelpeordninger i kommunene.

Helsesøster

Samtaletilbud for pasient og søsken.

Helsestasjonens familiesenter

Gir samtaler til foreldre med barn mellom 0-18 år som ønsker veiledning i foreldrerollen. Deres samtaler har til hensikt å hjelpe barn, ungdom og foreldre med de utfordringene de opplever. De møter foreldre og barn eller ungdom sammen, eller hver for seg

Familievernkonto​ret (bufdir.no)

De kan blant annet hjelpe med veiledning til foreldre, hjelp til parforholdet og familien. De holder også kurs og gruppeveiledning.

Kreftomsorg Rogaland (kreftomsorg.no)

Kreftomsorg Rogaland er ditt lokale kompetansesenter. De har kontor i Stavanger, Haugesund og Bryne. De har erfarne fagpersoner med tverrfaglig kompetanse og kan hjelpe både ditt barn, deg som forelder og søsken med utfordringer dere møter. Alle deres ansatte har taushetsplikt. Kreftomsorg Rogaland arrangerer ulike kurs og aktiviteter lokalt. De tilbyr samtaler med ditt barn, med søsken og med deg som pårørende. De kan også tilby par- og familiesamtaler. Du trenger ingen henvisning og deres tjenester er gratis.

Kreftforeningen (kreftforeningen.no)

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon, og arbeidet deres er basert på innsamlede midler og gaver. Kreftforeningen er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til forskning, omsorg, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningskraft.

Kreftforeningen har flere tilbud til både voksne og barn. Blant annet: Treffpunkt - møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, som er pårørende eller etterlatt.
Vardesenteret (sus.no) – ligger på Stavanger universitetssjukehus, og er et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Der kan du delta på kurs og aktiviteter, få informasjon og veiledning av ulike fagpersoner.

Ung kreft (ungkreft.no) Er en organisasjon som arbeider for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år skal ha det bra. Det gjør de ved å arrangere aktiviteter, og å lage et inkluderende fellesskap for medlemmene sine. I tillegg arbeider de for å fremme unge berørt av kreft sine politiske, økonomiske og sosiale interesser.

Montebellosenteret (montebellosenteret.no)

Er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. De tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring.

Pårørendesenteret (parorendesenteret.no)

Tilbyr veiledning, kurs og undervisning til deg som pårørende. På deres nettsider finner du interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet.

Pårørendesenteret i Stavanger, tlf. 51 53 11 11

SeMeg - barn som pårørende (facebook.com)

Er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende i utfordrende livssituasjoner, skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor. De tilbyr blant annet:

Individuelle samtaler med barn og ungdom.

Gruppesamlinger der ulike tema tas opp med fokus på mestring, sette ord på følelser, øke selvtillit og finne livsgleden.

Møte med barn og ungdom i deres hverdag via hjemmebesøk eller skolebesøk.

Turer i friluft.Sist oppdatert 27.04.2023