Ernæringsvansker

Dårlig matlyst, diaré, forstoppelse, endret smakssans og smerte er vanlige plager hos kreftpasienter. Det gjør det vanskelig å få i seg nok mat og drikke.

Underernæring er en tilstand som oppstår når man ikke får dekket behovet for energi og næringsstoffer over tid. I tillegg kan sykdommen i seg selv og dens behandling gjøre at kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg næringen. I stedet for å bruke næringsstoffene til å bygge opp friske celler og vev, brytes reservene ned.

Kliniske ernæringsfysiologer kan gi ernæringsbehandling til ditt barn etter
henvisning fra lege. De kartlegger og vurderer ernæringsstatus og utarbeider individuell ernæringsplan for ditt barn. Gode rutiner for ernæringsscreening på sykehus vil bidra til at pasienten henvises på et tidlig stadium, slik at behandling kan igangsettes før underernæring har
oppstått.

Nok og riktig mat er av stor betydning for kreftpasientens ve og vel. Ikke bare er underernæring forbundet med dårligere fysisk kapasitet og styrke, men det er også forbundet med redusert livskvalitet, økt tretthet, redusert immunforsvar, flere infeksjoner og flere liggedøgn på sykehus.

Underernæring ser også ut til å påvirke behandlingen. Kreftpasienter som
er underernærte tåler behandlingen dårligere, og opplever flere bivirkninger.

Sist oppdatert 28.04.2023