De viktigste blodprøvene

Barn med kreft behandles med cellegift/cytostatika som er sterke medisiner, og som påvirker produksjonen av blodceller. Det er derfor nødvendig å ta regelmessige blodprøver. Det er legens oppgave å vurdere blodprøvesvarene.

Fat med utstyr til blodprøver. Foto.

Leukocytter (hvite blodceller)

Viser hvor motstandsdyktig barnet er mot infeksjoner. Leukocytter er kroppens forsvar mot infeksjoner. Kreftpasienter kan i perioder ha verdier som avviker mye fra normalen både på grunn av behandlingen og kreftsykdommen. Normalverdi er 4-10.

Neutrofile (granulocytter)

Er en undergruppe av de hvite blodcellene, og derfor også en del av kroppens forsvarssystem mot infeksjoner. De neutrofile blodcellene er viktig for bekjempelsen av infeksjoner forårsaket av bakterier. Dersom verdien på neutrofile er under 0,5, regnes det som lavt immunforsvar. Ved noen kreftsykdommer kan man gi sprøyter for
å stimulere til økning i leukocytter og neutrofile. Normalverdi variere etter alder på barnet, men ligger normalt mellom 1,0 og 8,5.

Hemoglobin (blodprosent eller Hb)

Er det røde fargestoffet i blod, og finnes i de røde blodcellene. Hemoglobin tar opp oksygen i lungene og transporterer det ut til vevscellene. Hemoglobin sørger også for å opprettholde riktig surhetsgrad i blodet. Hvis blodprosenten er for lav vil barnet få blodoverføring (transfusjon). Normalverdi er 11,5-14,5.

Trombocytter (blodplater)

Er viktig for blodets evne til koagulering/levring. Blodplatene stopper blødninger, eller hindrer at blødninger oppstår. Hvis blodplatene er for lave, vil barnet få overføring (transfusjon) av blodplater. Normalverdi er 145-350.

CRP (C-Reaktivt Protein)

Forhøyet CRP kan være et tegn på infeksjon, betennelse med mer. Normalverdi er under 10.

Sist oppdatert 27.04.2023