Gutt som klatrer.

AMIC-studien

Til deg med barn mellom ni måneder og tre år

Vi søker barn i aldersgruppen ni måneder og tre år til å delta som frisk kontrollpasient i en studie som undersøker effekten av antibiotika hos barn med langvarig våt hoste og mistanke om kronisk bakteriell bronkitt (AMIC-studien).

Sist oppdatert 07.12.2023