Pasientkurs

Kurs til foreldre: Nesten voksen

Kurs for foresatte til ungdom i alderen 16-18 år med kognitive funksjonsnedsettelser og sammensatte lærevansker som får oppfølging ved Barne- og ungdomshabilitering, HABU. Informasjon om aktuelle tema ved overgang til voksenlivet. Aktuelle deltakere vil få invitasjon.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Innhold i kurset

  • Foreldrerollen og ungdommens liv
  • Ungdom på vei mot voksenlivet, førerkort, seksuell helse, kognisjonshjelpemidler og vergemål
  • Eget hjem, hvilke muligheter finnes
  • Arbeidsavklaringspenger, arbeidsevne og uføretrygd
  • Stønader – endringer ved fylte 18 år 


Type arrangement, pris og servering

Kurset holdes på norsk og har ingen egenandel. Foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV I følge Lov om Folketrygd § 9-13

Det blir servert kaffe og te. Ta med egen matpakke


Kontakt