Henvisningsrutiner til OCD-teamet Helse Stavanger

Pasienter som ønsker/er aktuelle for behandling henvises av fastlege/annen aktuell henvisende instans til lokalt DPS.

​Lokalt DPS gjør en vurdering av pasientens rettigheter og kan overføre behandlingsansvar (sekundærhenvise) til OCD-team ved mistanke om tvangslidelse.

OCD-teamet vil i etterkant av henvisning vurdere om kriteriene for tvangslidelser er tilstede, og tilby behandling om det er aktuelt.

Henvisningen bør inneholde informasjon om varighet av lidelsen, aktuell tematikk for tvangstanker og tvangshandlinger, og i hvilken grad de påvirker funksjonsnivå eller daglig tidsbruk.

Noen tilstander gjør at behandling ikke kan gjennomføres på det aktuelle tidspunktet, men må utsettes til forholdene ligger bedre til rette. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av rusmidler, aktiv fase av psykose, i mani, høy suicidalfare.

Kontaktinformasjon, Stavanger DPS:
Telefon: 51 51 45 00
Adresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger
Epost: post@sus.no

Sist oppdatert 05.07.2022