Fysisk aktivitet - som en del av miljøterapien

Stavanger DPS er del av et helsefremmende sykehus. Vi vektlegger god behandling blant annet gjennom riktig og næringsrik ernæring, samtidig som vi har fokus på fysisk aktivitet.

Sjø og svalbar med bål. Foto
Vi har flere ulike grupper innenfor fysisk aktivitet. I vårt behandlingsopplegg er det forventet at du deltar på en eller flere av de ulike aktivitetene. Her får du en oversikt over de ulike aktivitetene, og aktivitetenes ressurspersoner.

Etter innkomst vil ressurspersonene Miriam og Helge, ha et kartleggingsintervju i fysisk aktivitet sammen med deg, dette er for å bli bedre kjent med deg innen fysisk aktivitet. 

Vi starter dagen med obligatorisk morgenmøte og en form for aktivitet, på morgenmøte vil du få viktig informasjon om dagen.
Mandag – fredag 09:45 – 10.

Åpen gruppe som er på Arena treningssenter, Stadionparken Jåttå. Vi kan her trene enten for oss selv, eller trene sammen med personal. Vi har som mål at alle skal ha et godt og individuelt treningsopplegg, dette kan tilrettelegges med personal. Målet er mestring, og at man etter utskrivelse fortsetter med treningen selvstendig.
Mandag og torsdag kl.12:10 - 14

Finner sted på Metro bowling Mariero. En åpen gruppe med fokus på sosial trening og mestring.
Tirsdag kl. 11:00 - 12:30

Vi reiser på tur hver onsdag rundt om i Rogaland. Vi har med oss lunsj og noe varmt og drikke. Du har ansvar for lunsjen selv. Vi låner ut turtøy om du ikke enda har fått det med deg.
Vi går i ca 45 min, har lunsjpause, og går videre eller tilbake i 45min. Vi legger til rette for at hvert enkeltes behov skal ivaretas. 
Onsdag kl. 10:30 - 14:30
Ressursperson: miljøterap. Helge og aktivitør Miriam

Lukket organisert gruppe, her har du mulighet å fortsette etter utskrivelse. Du kan også få med deg en arbeidsattest, som du kan bruker videre i jobbsammenheng.
Gruppen har som arbeid å jobbe i skogen, i hovedsak med ved. Her tilrettelegger man for ulike behov og muligheter. Det blir servert lunsj. Gruppen blir drevet av et miljøpersonal, og vaktmester Bobby.
Torsdag kl: 09:45 - 14
Ressursperson: hjelpepleier Inger

Åpen gruppe, som foregår i kunst og aktivitetsrom i 4. etasje på huset.
I et kunstterapeutisk forløp åpner enn opp for uttrykk og dialog.
Fredag kl. 10 – 11:45
Ressursperson: aktivitør Miriam

Åpen gruppe på Solborg FHS, her kan du gjøre ønsket aktivitet i bassenget. Det er krevd fra vaktmester på folkehøyskolen at man dusjer før svømmingen, dette er av hygieniske årsaker. 
Fredag kl. 09:45 - 11-15

Gymsalen er tilgjengelig for hele huset, den er i hovedsak alltid ledig om kvelden, men også på dagtid utenom oppsatte tider.
Her kan man gjøre ulike ballspill, landhockey, badminton. Vi har også utstyr for slyngetrening, yogamatter og baller. Stepkasse og vekter, og en ribbevegg, mulighet for musikk, med mer!Sist oppdatert 11.05.2017