Helse og arbeid

Mer enn hver tredje person vil i løpet av livet oppleve en depresjon eller en angstlidelse. Helse og arbeid ved Sola distriktspsykiatriske senter (DPS) tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til utdanning eller arbeidslivet - enten du er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

Helse og arbeid er et behandlingstilbud til alle i Sør-Rogaland. Det er Sola distriktspsykiatriske senter (Sola DPS) som har ansvaret og drifter tilbudet.

Jobbsentrert behandling

Tre sentrale mål i behandlingen vil være å

  • få kontroll over problemene
  • forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem
  • finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer

Vi legger vekt på mestring av depressive plager og angstplager, samtidig som vi snakker om hvordan du kan håndtere situasjonen på jobb. Dette innebærer bevisstgjøring av ressurser og problemer i jobbsituasjonen og hjelp til å holde seg i jobb eller komme tilbake til jobb.

Vi tilbyr

  • individuell korttidsterapi. Symptomer blir kartlagt i forkant. Konsultasjoner foregår til vanlig ved fysisk oppmøte, men kan også gjennomføres som videosamtaler.
  • Varierende kurs- og gruppetilbud, for eksempel oppstartskurs og psykodynamisk korttidsgruppe.​

Målgruppe

Tilbudet er rettet mot voksne som

  • bor i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
  • har en tilknytning til arbeid eller utdanning
  • har angst og/eller depressive plager som påvirker arbeidsevne og/eller daglig fungering.

Tilbudet passer ikke til personer med langvarig nedsatt funksjonsnivå på grunn av psykiske plager og/eller med behov for sammensatt og langvarig behandling.

Henvisning - hvordan få behandlingen?

I Helse Stavanger ivaretas arbeidsrettet behandling knyttet til psykiske lidelser av Helse og arbeid ved Sola DPS og av den private helseaktøren Falck Norge AS. 

Alle henvisninger til arbeidsrettet behandling vurderes ved Sola DPS poliklinikk. Henvisninger til Falck Norge AS skal derfor nå sendes til Sola DPS og merkes «Falck Norge AS – Helse og arbeid». Henvisninger til Sola DPS merkes «Sola DPS - Helse og Arbeid». Henvisningen sendes elektronisk, eller med ordinær post til Helse Stavanger HF, Psykisk helsevern voksne, Sola DPS, Postboks 8100, 4068 Stavanger.​

For å benytte tilbudet, trenger du en henvisning fra fastlege. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten, og du betaler egenandel opp til beløpsgrensen for frikort. De som er aktuelle for behandlingen, vil raskt bli kalt inn til en samtale for å vurdere behandlingsbehovet.

Om oss

Vi er et tverrfaglig team som består av fire psykologer og en klinisk sosionom som gir psykologisk behandling gjennom samtaleterapi og kurs. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten, Helse Stavanger HF.

Sist oppdatert 10.04.2024