Henvisning til Sandnes DPS

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning fra fastlegen eller annet helsepersonell. Vi vil så avgjøre du har krav på behandling, på bakgrunn av prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for voksne".

​Fø​​​​r

Det er et krav at spesialisthelsetjenesten skal benytte behandlingsmetoder som er dokumentert effektive. Det kan være lurt å begynne å tenke over mål for behandlingen allerede når du blir henvist. Om du i tillegg klarer å gjøre noen små endringer i ventetiden er det verdifullt. 

Under

Behandlingsformen vi bruker er samtalen, og det er ulike måter å jobbe med vanskene dine på. Samtalen på poliklinikken er en dialog som skiller seg fra andre sosiale relasjoner ved at det er du som kommer for å jobbe med dine problemer, og temaene er ofte det som kjennes vanskelig i livet. Det gjelder også å få hjelp til å oppdage og fremheve dine ressurser. Det er jo nettopp en ressurs at du har fått mot til å be om hjelp for dine vansker, og kjenner motivasjon for å jobbe med deg selv. 

Våre behandlere tilhører vanligvis yrkesgruppene leger, psykologer, psykomotoriske fysioterapeuter, psykiatriske sykepleiere eller andre høyskoleutdannende med videreutdanning, og du vil bli ivaretatt av en behandler med god erfaring og kompetanse i akkurat det du trenger hjelp til.

En poliklinisk time varer som regel i 45 minutter, men de første innledende samtalene kan vare litt lenger.

Det finnes mange ulike behandlingsmetoder. De som benyttes er anbefalt i veiledere og retningslinjer fra Helsedirektoratet og har dokumentert god effekt på behandling av ulike psykiske lidelser. 

Henvisningsråd/mal for i​​nnhold i henvisninger


Målgruppe
Fastleger og andre henvisere

Hensikt
Sikre godt grunnlag for å rettighetsvurdere og prioritere pasienter som søkes til behandling i poliklinikken ved Stavanger DPS.

Henvisningen skal inneholde:

Pasienten må være undersøkt av lege/psykolog i forbindelse med henvisningen, og henvisning sendes fra legen (som regel fastlegen) eller psykologen.

For at henvisninger skal kunne vurderes med hensyn til pasientrettigheter og forsvarlig ventetid, forventes følgende innhold;

Personalia:
Pasientens navn, fødselsnummer, adresse, telefon og mobiltelefon.

Henvisningsgrunn, aktuell problematikk.

Beskrivelse av symptomer og funksjonsnivå samt henvisers vurdering av tilstanden.

Familie og sosialt:
Familieforhold, omsorg for barn, bosituasjon, arbeid/utdanning, økonomi, familiebelastning mht. psykisk lidelse.

Tidligere psykisk lidelse (inkl. selvmords- og voldsproblematikk) og behandling:
Legg ved kopi av epikriser fra innleggelser, terapi og utredninger hos andre behandlere.

Somatiske opplysninger
Aktuelle og tidligere somatiske sykdommer og evt. traumer.
 • Generelt om helsetilstand. Blodtrykk, og evt EKG og vekt 
  • Relevante blodprøver avhengig av problematikk: 
  • Crp, SR, leukosytter
 • Hb, ferritin, CDT%
 • Albumin, ALAT, ALP, GGT   
 • Kreatinin, HbA1c
 • Na, K, Ca, P
 • TSH, fritt T4, vit.D
 • B-12, metylmalonsyre, folsyre, homocystein   
 • total-kolesterol
Medisiner:
NB! Oppdatert medikamentliste
Tidligere medikamentell behandling for psykisk lidelse, effekt?

Stimulantia:
Tidligere og aktuelle legale og illegale rusmidler, inkl. alkohol, A- og B- preparater.

Aktuelle samarbeidspartnere:
Beskriv gjennomførte og aktuelle tiltak på førstelinjenivå. Har pasienten individuell plan?

Andre forhold:
Behov for tolk? Språk må angis

Hvis henviser ikke er fastlege: Hvem er fastlege? Er fastlegen kjent med henvisningen?

Sted, dato, navn, tittel og telefon​
Sist oppdatert 04.07.2022