Illustrasjon av grønne blader

PsykNettVest

PsykNettVest er et regionalt forskningsnettverk innen psykisk helse og er forankret i alle fire helseforetak i Helse Vest. Styringsgruppen består av divisjonsdirektører/klinikksjefene.  Forskningssjefene i de fire foretakene utgjør nettverkets arbeidsutvalg. Faglig leder er Inge Joa, Helse Stavanger.

Siden 2018 har PsykNettVest sendt ut et nyhetsbrev 1 - 4 ganger årlig med nyheter og relevant informasjon til alle klinikker og forskere i vår region. Her finner du også informasjon om konferanser, kurs og stimuleringsmidler.

PsykNettVest 1 2023.pdf

 
 
 
Sist oppdatert 06.03.2024