Illustrasjon av grønne blader

PsykNettVest

PsykNettVest er et regionalt forskningsnettverk innen psykisk helse og er forankret i alle fire helseforetak i Helse Vest. Styringsgruppen består av divisjonsdirektører/klinikksjefene.  Forskningssjefene i de fire foretakene utgjør nettverkets arbeidsutvalg. Faglig leder er Inge Joa, Helse Stavanger.

Kvalite​​​​tsregister for psykisk helsevern

PsykNettVest har siden 2018 bidratt inn mot et nasjonalt initiativ for å opprette et nasjonalt Kvalitetsregister for behandling i Psykisk Helsevern Voksne (PHV). Formålet med registeret er å samle informasjon for å kvalitetssikre, forbedre og evaluere utredning og behandling for alle pasienter som tilbys behandling i spesialisthelsetjenesten for psykiske lidelser.

​​​Scientific writing and publishing of scientific papers UIB kurs; PMHR901 - Publishing mental health research

PsykNettVest vil, ved et tilstrekkelig antall søkere, gjennomføre kurset Publishing mental health research PMHR901 (ECTS credits 4). Kurset er en seminarrekke og gjennomføres over 8 dager, fordelt på fire 2 dagers samlinger. Det er en videreføring av en kursrekke holdt av Povl Munk-Jørgensen, tidligere redaktør i Acta Psychiatrica Scandinavica. Det er forventet at deltakerne stiller på alle fire samlinger, og deltar aktivt i manusarbeidet.  Det lyses i første omgang ut inntil 16 plasser, finansiert av PsykNettVest. Plassene er  i hovedsak tiltenkt PhD-kandidater, forskere som nylig har disputert og Post Doc kandidater, men søkere med forestående PhD protokoll kan også være aktuelle. 
For å kunne søke må en være knyttet til ett av de fire helseforetak i Helse Vest, en må ha en artikkelplan klar, og en  må være motivert for å delta på alle fire samlinger. Samlingene er i Bergen på følgende tidspunkt: 

18.-19 september-23
4.-5. desember -23
12.-13.-februar -24
27.-28. mai-24 

Se vedlegg for mer informasjon​

Søknadsfrist: 09.06.2023​


 PsykNettVest nyhetsbrev

Siden 2018 har PsykNettVest sendt ut et nyhetsbrev 2 - 4 ganger årlig med ønske om å formidle nyheter og relevant informasjon til alle klinikker og forskere i vår region. Her finner du også informasjon om konferanser, kurs og stimuleringsmidler.

Lenke til disse:

2022​​​​​​​

2021
1-2021.pdf
2-2021.pdf

2020
1-2020.pdf
2-2020.pdf
3-2020.pdf

2019
1-2019.pdf
2-2019.pdf
3-2019.pdf
4-2019.pdf


Kontakt

En mann som smiler


Inge Joa
Faglig leder
Telefon: +47 913 92 373
Epost: inge.joa@sus.no


Sist oppdatert 15.03.2023