Skikkelse

Det finnes hjelp

Lavterskeltilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

For hvem

Kvinner og menn over 18 år som selv er redd for at de skal begå seksuelle overgrep mot barn og unge eller har seksuell interesse for barn. Dette inkluderer også nettovergrep og nedlastning av overgrepsmateriale.

Henvisning og vurdering

Bruker av tjenesten trenger ikke gå veien om fastlege eller andre for å få henvisning til lavterskeltilbudet. Man blir vurdert om man er en kandidat for tilbudet ved at man selv direkte tar kontakt med vårt behandlingsteam, hvor man blir satt i kontakt med en av våre psykologer. Ventetiden for behandling er forventet å være lav.

Kontakten til lavterskeltilbudet kan også skje anonymt via en nasjonal chattjeneste.  Dersom bruker ønsker time for behandling, må man oppgi personalia - og forblir dermed ikke lenger anonym.

Behandling

Målet med behandlingen er å hjelpe brukerne å styrke kontrollen av tanker/fantasier, følelser, og atferd. Dette innebærer og er ofte en hjelp med å leve et godt og verdig liv. En behandlingsplan utvikles i samarbeid mellom behandler og pasient.

«Det finnes hjelp» understøttes av en rekke teoretiske og evidensbaserte tilnærminger:

  • Kognitiv atferdsterapi og teori Risk-Needs-Responsitivity (RNR)
  • Styrkebaserte tilnærminger/Good Lives Model (GLM)

Hvor

Behandlingen blir gitt i nøytrale kontorfasiliteter i Sandnes sentrum, for å slik ivareta konfidensialiteten til brukerne.

Betaling

Egenandelstakst er på 375 kroner per 2021. Taksten gjelder også for telefon- og videokonsultasjoner

Les mer om egenandel på helsenorge.no.

Kontakt

Sist oppdatert 20.04.2021