Mindfulness-Based Coping (MBC)

MBC er et undervisningskurs i regi av gruppepoliklinikken ved Dalane distriktpsykiatriske senter.

MBC-ansvarlig, Ring 51512165 / 51512199 og spør etter MBC-instruktør

Adresse:
Gruppepoliklinikken Dalane distriktspsykiatriske senter
Sjukehusveien 38
4370 Egersund
dalane.dps@sus.no

 

​​​Konseptet har sitt utspring i kognitiv teori og terapi, men kurset er et rent pedagogisk opplegg. Formålet er å lære deltakerne ferdigheter og metoder for å, mer hensiktsmessig, håndtere det som i hverdagslivet oppleves som problematisk. MBC er inndelt i 5 moduler, med like mange hovedtema:

Innhold:

 • Mindfulness
 • Stressmestring
 • Affektregulering
 • Relasjonshåndtering
 • Repetisjon/evaluering

Kurset går over 30 møter. Møtene holdes en gang per uke, og varer 2 x 45 minutter.

Hva er oppmerksomhetstrening?

Det er å være DER vi er og DEN vi er. Det er å være tilstede i øyeblikket slik det utspiller seg, uten forsøk på å kontrollere- eller unngå "det som er". Vi øver oss i å innta en holdning til livet som vil kunne redusere vårt stress og øke vårt nærvær.

​Den tidløse dimensjonene i livet
Det som stresser oss er sjelden det som skjer i øyeblikket, men grublingen over gårsdagen og bekymringer for morgendagen

Å være til stede i eget liv
​​Oppmerksomhetsøvelser, enkel yoga

Stress - hvordan påvirker det oss?

 • Hva er stress?
 • Stressreaksjon
 • Stress - hvordan takler vi det?
 • Bevisst selvregulering
 • Stressrespons
 • Stressrespons fremfor stressreaksjon
 • Kommunikasjon
 • Hvordan kan vi ha kontakt med våre følelser og behov, og hvordan utrykke dem effektivt?
 • Bevisst og oppmerksom kommunikasjon
 • Å utvikle tillit til seg selv, Videre praksis
 • Tillit til livet
 • Aksept
 • Etablere daglig stressmestring​

MBC brosjyre

Sist oppdatert 07.02.2022