Ergoterapi og psykisk helse

Ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker å leve.

​Ergoterapeuter arbeider spesielt med psykisk helse ved institusjoner, avdelinger, boliger, sentre og poliklinikker innen psykisk helsevern for barn, unge, voksne og eldre samt innen ulike voksenhabiliteringstilbud og -tjenester. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister i psykisk helse.

Ergoterapi når hverdagen blir vanskelig

Ergoterapeuten arbeider med mennesker i alle aldre og livsfaser som har vansker med å utføre aktiviteter og delta i samfunnet, eller står i fare for å få slike vansker. Dette kan være mennesker med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemning, psykososiale vansker, atferdsvansker, rusproblem og sviktende sosialt nettverk.
​​

Et liv på egne premisser er målet

Ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker å leve. Tiltakene tar sikte på å gi mestring av egen hverdag, selvhjulpenhet i meningsfylte aktiviteter, trygghet, opplevelse av å bli satt pris på, tilhørighet og aktiv deltakelse i samfunnet. Det er også et mål å forebygge ulykker, passivitet, isolasjon og nye aktivitetstap. ​

Sist oppdatert 26.01.2017