Dalane DPS døgnavdeling

Hos oss kan du få kortidsopphold, krisehjelp, samt tilbud om lengre tids behandling og opptrening. Vi har 10 døgnplasser inkludert en brukerstyrt plass.

Hver enkelt pasient vil få et individuelt tilpasset tilbud hvor målet er å styrke ens evne til å ta vare på seg selv, styrke selvrespekten og få hjelp til å øke livsmestring. Brukermedvirkning står sentralt hos oss. Det innebærer at den enkelte pasient er med i utformingen av sitt individuelle behandlingsopplegg, og får tilbud om utarbeidelse av en individuell plan.

Vi samarbeider med aktuelle personer i kommunen der det er nødvendig, for å få til et helhetlig tilbud rundt ditt behandlingstilbud. I tillegg ønsker vi at du som pasient skal være med og påvirke tilbudet generelt på Dalane DPS ved å bidra med saker på husmøter. Du kan også fremme saker via brukerrådet på senteret. Dette rådet er i dialog med ledelsen på Dalane DPS der det er aktuelt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Målet vårt er å hjelpe hver enkelt av dere til bedre å mestre egen livssituasjon. Dette vil avspeile seg i våre tiltak og aktivitetstilbud. Egen plan finner du i avdelingen.

Tilbudene er spennende og varierte:

  • Individuelle samtaler med miljøkontakt fra teamet
  • Hjelp til praktiske oppgaver
  • Gruppebehandling
  • Medisinering
  • Samarbeid med pårørende og kommunen
  • Div. aktivitetstilbud
  • Samtaleterapi med behandler.

Alle som arbeider her har taushetsplikt.

Kontakt

Postadresse

Sjukehusveien 38 4370 Egersund

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bruk inngang 4 fra Langevannsveien.

Langevannsveien 15

Langevannsveien 15, 4373 Egersund

Praktisk informasjon

Alkohol/andre rusmidler

er ikke tillatt på Dalane DPS. Kjøp og salg av medikamenter / rusmidler er forbudt. Vi har egne husregler som henger på veggen i avdelingen.

​Du må gjerne ta imot besøk, og vi oppfordrer til at dette avtales med personalet. Av hensyn til medpasienter oppfordres du til å ta imot besøket på rommet ditt eller i sittegruppen ved hovedinngangen i første etasje. Besøkstiden er mellom kl. 14.00 - 21.00.

​07.00  Vaktskifte
07.30 - 08.00  Medisinutdeling
08.00 - 09.00  Morgenrapport
09.00 - 09.45  Frokost. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til denne tida.
10.00 - 13.00  Diverse behandlingsopplegg tilpasset den enkelte inkludert fellesaktivitet
13.00 - 13.30  Middag - medisinutdeling
15.00 - 15.30  Vaktskifte - rapport
16.00  Kaffe
16.30-22.00 Sosialt samvær, samtaler, evt andre aktiviteter som tur etc.
18.30 - 19.00  Kveldsmat
20.00  Medisinutdeling      
23.00  Ro i avdelingen (24.00 fredag/lørdag)               
Det er anledning til å smøre nistepakke under måltidene.

Torsdag er det husmøte kl. 10.00 på midtstua. Her oppfordres du som pasient til å delta for å ta opp generelle ting du er opptatt av i avdelingen. Det som angår deg personlig tar du opp med en av dine kontaktpersoner.          

Fredag er det ukeslutt kl. 11.30 - 12.00 på midtstua. Dette er en samling for alle pasienter og personale på Dalane DPS, sengeposten. Her vil du få anledning til å treffe dem som jobber på senteret til en uformell prat mens vi koser oss med litt god mat som feks vafler, og noen har også med sin egen matpakke.

​Det er ikke tillatt å ta bilde på avdelingen, verken av medpasienter eller personalet. Dette på grunn av taushetsplikt og av hensyn til den enkeltes integritet.

​Denne oppbevares på rommet. Vi ønsker å ha et fellesrom som er trivelig for alle. Det kan  føles påtrengende å måtte overvære andres telefonsamtaler. Vi ber derfor om at du kun har slike samtaler på ditt eget rom. Ved spesielle behov kan en drøfte dette med personalet og har da telefonen på lydløs.

​Dalane DPS er medlem av helsefremmende sykehus. Dermed har ikke ansatte lov til hverken å røyke eller snuse i arbeidstiden. Som pasient hos oss har du ikke anledning til å røyke inne i institusjonen. Du kan røyke på anviste plasser ute. Vi tilbyr røykeplaster om du skulle ønske å slutte å røyke hos oss.