Dalane DPS ambulerende rus- og psykiatriteam

Ambulerende rus- og psykiatriteam er en del av poliklinikken ved Dalane DPS. Temaet arbeider for at personer med rus- og psykiske lidelser skal få et helhetlig, individuelt tilpasset og sømløst behandlingsforløp. Dette gjøres gjennom direkte pasientkontakt og i samarbeid med pårørende og fagpersoner.  Målgruppen for tilbudet er personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer, som er bosatt i Dalanekommunene Lund, Sokndal, Bjerkreim og Egersund. Målet for behandlingen er forebygging, skadereduksjon, forbedret livskvalitet og rusfrihet.  Teamet jobber ordinært etter henvisning fra fastlege, men kartlegging og behandling kan startes selv om du venter på henvisning. Da kan du, eller andre tjenester, ta direkte kontakt.

Tilbudet vårt

 • Ambulerende/oppsøkende tjeneste. Det betyr at vi kan komme hjem til pasienten, dersom det vurderes som hensiktsmessig
 • Helhetlig, fleksibel og individuelt tilpasset helsehjelp med fokus på å bygge trygge relasjoner
 • Kartlegging og utredning
 • Teamet kan henvise videre til døgnbehandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Samhandle, gi råd og veilede interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Kontakt med pårørende

Fokuset vårt

 • Mestringsorientert samtale med utgangspunkt i hva som har skjedd, hva du har rundt deg, hva som har virket før, hva du tror skal til for å få det bedre  og hvordan vi best kan hjelpe deg.
 • Brukermedvirkning

Tilgjengelighet

 • Vi er tilgjengelige hverdager fra kl. 07.30-15.00 og etter avtale utover dette. Bevegelige helligdager har vi stengt.  

Hvem er vi

 • Fagpersoner innen psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger.

Betaling

 • Tilbudet er gratis

Ressurser til pårørende

 • IVARETA-pårørende berørt av rus, avdeling Egersund: telefon 94826779
 • Pårørendesenteret Stavanger: telefon 90904848

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Bevegelige helligdager har vi stengt.
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Bevegelige helligdager har vi stengt.

Postadresse

Sjukehusveien 38 4370 Egersund

Slik finner du fram

Sjukehusveien 38

Sjukehusveien 38, 4370 Egersund