Dalane DPS akutteam

Ambulant akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24 timer. Ved øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes.

Vårt tilbud

 • Vurdering av pasientens psykiske helse i kriser/akutte situasjoner
 • Kortvarig oppfølging når det vurderes som hensiktsmessig
 • Henviser videre til og sikrer oppfølging ved andre tilbud når det er behov for det
 • Samhandle, gi råd og veilede interne/eksterne samarbeidspartnere.
 • Ambulant Akutteam kan tilby videokonsultasjon der dette vurderes faglig forsvarlig og er et ønske fra pasienten.

Vårt fokus

 • Mestringsorientert samtale med utgangspunkt i hva har skjedd, hva har du omkring deg, hva har virket før, hva tror du skal til for å få det bedre, hvordan kan vi best hjelpe deg?
 • Brukermedvirkning

Tilgjengelighet

 • Vi tar imot telefonhenvendelser hverdager fra kl 09-21 og lørd/sønd fra kl 12-19. Bevegelige helligdager har vi stengt.  

Hvem er vi

 • Fagpersoner innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger.

Betaling

 • Pasienter betaler egenandel.
 • Dersom du er forhindret i å komme til avtalen, gi beskjed innen 24 timer før avtale, da unngår du betalingsgebyr.


Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 21:00
 • Tirsdag 09:00 - 21:00
 • Onsdag 09:00 - 21:00
 • Torsdag 09:00 - 21:00
 • Fredag 09:00 - 21:00
 • Lørdag 12:00 - 19:00
 • Søndag 12:00 - 19:00
Bevegelige helligdager har vi stengt.

Postadresse

Sjukehusveien 38 4370 Egersund

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken: Inngang 3 | Gruppepoliklinikk: Inngang 4 | Sengeposten: Inngang 4


Langevannsveien 15

Langevannsveien 15, 4373 Egersund