Sittegrupper og en TV

Sikkerhetspost B1

Sikkerhetspost B1 har ti sengeplasser for pasienter i Helse Stavanger sitt inntaksområde. Sikkerhetsposten har spesialkompetanse på utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med høy risiko for voldsatferd. Pasientene våre er i all hovedsak innlagt på tvang etter Psykisk helsevernloven kapittel 3 (tvungent vern) eller etter kapittel 5 (dom til behandling).

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

B-fløyen. U. etasje. Bruk hovedinngangen ved Klinikk psykisk helsevern voksne.
Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger