Nevropsykologisk laboratorium

Nevropsykologisk laboratorium er en utredningstjeneste hvis oppgave er å utrede hjernefunksjon hos voksne pasienter. Nevropsykologisk Lab. mottar i all hovedsak henvisninger fra avdelinger i Klinikk for psykisk helsevern voksne og Distriktspsykiatriske senter, men en betydelig andel henvises også internt fra nevrologisk avd. samt andre somatiske avd. ved sykehuset.  Henvisningen til nevropsykologisk undersøkelse kan ha bakgrunn i en verifisert tilstand / sykdom eller den kan skyldes mistanke om tidligere uoppdagede hjerneorganiske forandringer eller dysfunksjoner i sentralnervesystemet. Tjenesten er bemannet med nevropsykologer (spesialister i nevropsykologi) samt testteknikere (laboratoriepersonell).

Nevropsykologisk laboratorium er en utredningstjeneste hvis oppgave er å utrede hjernefunksjon hos voksne pasienter. Nevropsykologisk Lab. mottar i all hovedsak henvisninger fra avdelinger i Klinikk for psykisk helsevern voksne og Distriktspsykiatriske senter, men en betydelig andel henvises også internt fra nevrologisk avd. samt andre somatiske avd. ved sykehuset. 

Informasjon om undersøkelsen for deg som pasient:
Undersøkelsen er inngrepsfri og den påfører heller ikke fysisk smerte eller ubehag. De fleste som gjennomgår en nevropsykologisk undersøkelse synes det er en interessant opplevelse. Undersøkelsen er lagt opp slik at ingen kan klare alle testene. Det er derfor helt vanlig at man får prøver eller oppgaver man har en opplevelse av ikke å mestre. Testene som gjennomføres måler først og fremst ulike kognitive funksjoner, men tar også for seg mer basale motoriske og sensoriske funksjoner. Testingen som inngår i undersøkelsen er tidkrevende og den fordeles derfor vanligvis på to undersøkelsesdager med 3-5 timer pr. dag. Dette er for å unngå at du som pasient mister motivasjonen eller blir trett og ukonsentrert.

Prosedyre ved undersøkelsen:

Etter at en nevropsykolog har fått bakgrunnsinformasjon fra pasienten eller pårørende, gjennomføres undersøkelsen av en erfaren og spesialutdannet testtekniker. Du vil få anledning til å ta flere pauser underveis i undersøkelsen og du er i noen grad med på å bestemme når disse legges. Etter at undersøkelsen er fullført, blir testresultatene vurdert av en spesialist i nevropsykologi.

 1. Anamnese / inntakssamtale. Pasientens bakgrunnsinfo, sykehistorie, funksjonsvansker og symptomer blir gjennomgått.
 2. Evneprøver, som f.eks. hukommelse, oppmerksomhet / konsentrasjon, fleksibel problemløsning, mentalt tempo og andre spesielle ferdigheter.
 3. Motoriske prøver, som f.eks. nøyaktighet, hurtighet og koordinasjon.
 4. Sanseoppfatning, som f.eks. evnen til å oppfatte synsinntrykk, hørselsinntrykk og berøringsinntrykk.
 5. Ulike symptomkartleggingsintervju og selvutfyllingskjema om psykisk og fysisk helse.

Etter undersøkelsen:
Etter at resultatene er vurdert, er det rutine at resultatene blir diskutert med pasienten eller pasientens pårørende i en tilbakemeldingssamtale. Pasienten vil således være orientert om konklusjonen i den nevropsykologiske rapporten som sendes til den som har henvist pasienten til undersøkelse.

Problemstillinger / tilstander som henvises:
Tjenesten mottar en betydelig overvekt av diagnostiske og funksjonsmessige spørsmål knyttet til pasienter med psykiske og nevrologiske grunnlidelser. Pasienttilfanget som utredes er imidlertid svært mangfoldig med hensyn til type problemstilling. Henvisninger kan ha utgangspunkt i enhver type sykdom eller skade som kan påvirke sentralnervesystemet (CNS). De kan eksempelvis være relatert til alvorlig psykiske lidelser (f. eks. schizofreni, depresjon, angstilstander, PTSD eller bipolarlidelse) sequele etter hodetraumer, ulike utviklingsforstyrrelser (f.eks ADHD, autismespekterlidelser eller psykisk utviklingshemming), infeksjoner i CNS (encefalitt / meningitt), vaskulære sykdommer, pre- og postoperative vurderinger forbundet med tumor eller penetrerende hodeskader,  nevrodegenerative sykdommer (f eks Alzheimer, Parkinsons, Huntingtons eller MS), autoimmune sykdommer (f eks Systemisk Lupus eller Sjøgrenssyndrom), senfølger etter svangerskaps- og fødselskomplikasjoner (f eks prematuritet, afyksi / anoksi), skadevirkninger etter langvarig rusmisbruk, ulike typer toksiske hjerneskader (f eks løsemiddelskade eller cellegiftsekvele), hyperbarskader (skade ifm dekompresjon / dykking), hjertesykdommer, endokrinologiske forstyrrelser, nefrologiske forstyrrelser, luftveissykdommer og epilepsi med mer. 

Typer utredning som foretas: 

 • Funksjonsdiagnostikk 
 • Differensialdiagnostikk 
 • Forløpsdiagnostikk 

Nevropsykologisk Laboratorium fortar med jevne mellomrom også utredninger med hensyn til egnethet til å inneha førerkort samt andre former for sertifikater ettersom slike vurderinger noen ganger kan være en nødvendig konsekvens av sykdom eller skade i CNS. Det foretas også utredning i tilknytning til nevrokirurgiske inngrep samt utredning i forbindelse med tilpasning / oppfølging av medisinering.

Forskning ved enheten:
Nevropsykologisk lab. har i over 20 år vært involvert i ulike forskningsprosjekter ved SUS, og er spesielt tilknyttet Forskningsgruppe for klinisk immunologi som forsker på hvordan hjernen påvirkes ved autoimmune sykdommer. Enheten har bidratt til en rekke publikasjoner i internasjonale tidskrifter i den sammenheng. 


Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 14:30
 • Tirsdag 08:00 - 14:30
 • Onsdag 08:00 - 14:30
 • Torsdag 08:00 - 14:30
 • Fredag 08:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

E-fløyen, U. etasje. Bruk hovedinngang ved Psykiatrisk divisjon

Parkering:
Parkering mot avgift for besøkende beliggende på ulike områder rundt sykehuset 


Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering