Fengselspoliklinikken

Fengselspoliklinikken er en enhet i Helse Stavanger, Psykisk Helsevern Voksne (KPHV), Avdeling Sikkerhet. Vi tilbyr poliklinisk utredning og behandling (jfr prioriteringsveileder psykisk helsevern og avvikende/problematisk seksualitet) i Åna- og Stavanger fengsel, samt i Helse Stavangers lokaler i Sandnes og Stavanger. Teamet består av psykiater, psykologspesialist, psykologer, leder og merkantil.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fengselpoliklinikken tilbyr polikliniske utredninger og behandling i Åna fengsel, Stavanger fengsel og i Sandnes (Elvegt. 11).

Vi tilbyr følgende tjenester:​

Veiledning

Vi ønsker å bistå andre behandlere i spesialisthelsetjenesten med veiledning, samt besvare spørsmål fra andre instanser, i problemstillinger knyttet til håndtering av avvikende/problematisk atferd og seksualitet. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk i fengsel 

Innsatte i fengsel har samme rett til helsehjelp som den øvrige befolkningen. 
Innsatte i Åna- og Stavanger fengsel kan bli henvist av fengselslege, fastlege eller andre behandlere i sykehuset. Henviste personer blir vurdert rettigheter opp mot prioriteringsveilederen i psykisk helsevern. Ved henvisning kan vi ivareta de distriktspsykiatriske poliklinikker sine pasienter under opphold i fengsel, og henviser pasienten til DPS ved løslatelse dersom nødvendig. 

Individuell behandling av seksuallovbruddsproblematikk (BA
SIS)
BASIS er et behandlingssamarbeid mellom kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Poliklinikken tilbyr behandlingen til innsatte ved Åna fengsel med en forhøyet risiko for gjentakelse av seksuallovbrudd. Pasientene tilbys mulighet for oppfølging i overgang etter løslatelse. Målet med terapien er å redusere tilbakefall og leve et godt og verdig liv.  Behandlingen er basert på “Risk-Need-Responsivity” (RNR) prinsippene, “Good Lives Model” og kognitiv terapi.

Gruppeterapi for domfelte med lovbrudd av seksuell karakter

Vi tilbyr gruppeterapi for personer som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter som ønsker å jobbe med tema knyttet til seksuelle overgrep. Målet med terapien er å redusere tilbakefall, og leve et godt og verdig liv. Det må beherskes norsk språk og kunne følge en samtale. Behandlingen er basert på “Risk-Need-Responsivity” (RNR) prinsippene, “Good Lives Model” og kognitiv terapi.
 
1. Endringsprogrammet A2 (EA2)
Endringsprogrammet A2 (EA2) er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region sørvest, Åna fengsel og Helse Stavanger. Tilbudet er for innsatte dømt for seksuallovbrudd som soner dommen ved avdeling A2 ved Åna fengsel. Antall deltakere: 3-6. Varighet: 8 måneder.

2. Terapeutisk endringsprogram (TEP)

TEP er et samarbeid mellom friomsorgen og Helse Stavanger, for innsatte som følges opp av friomsorg eller soner ved Sandeid, Auklend overgangsbolig og Rødgata. Behandlingen foregår i friomsorgens lokaler. Antall deltakere: 3-6. Varighet: Åpen gruppe som kontinuerlig går hvor deltakere starter opp og avslutter på ulike tidspunkt. Veiledende grense på varighet: 2 år.

Lavterskeltjenesten “Det finnes hjelp”

“Det finnes hjelp” er et lavterskeltilbud. Målet med behandlingen er å styrke livskvalitet og evne til å mestre livet. Pasienten trenger ikke være domfelt, men kan ha en dom fra før. Du kan ikke være under etterforskning eller ha en pågående sak. 
Det er ikke nødvendig med henvisning. Behandlingen foregår i Helse Stavanger sine lokaler. Se nettsiden til Helse Stavanger Helse Stavanger Det finnes hjelp  eller den nasjonale siden Det finnes hjelp  for mer informasjon. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, send oss en mail på heup@sus.no  eller kontakt oss på telefon i hverdager mellom kl. 08:00-15:00 på 51 51 41 94 eller 90 55 30 43.
 
Henvisningsrutiner
Intern henvisning til fengselspoliklinikken sendes til; 
PS STV Sikker Stavanger fengsel henvisning eller PS STV Sikker Åna fengsel henvisning​​

Henvisende instanser utenfor sykehus kan henvise pr. post til; 
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, Sikkerhetspsykiatri, kontor sengepost A1, P.b. 8100 4068 Stavanger​