Enhet for voksne med autisme (EVA)

Vår målgruppe er personer med autismespektrum-lidelser, psykisk utviklingshemming eller alvorlig psykisk lidelse som i tillegg har utfordrende atferd. Vi utreder og diagnostiserer, forbereder, utfører og evaluerer tiltak. Vi driver målrettet miljøarbeid. Vi hjelper kommunene med å utforme habiliteringsplan og individuell plan.

Kontakt

Telefon

Leder Jon Jakob Herabakka

975 92 722 | Kirsten K Leidland
Hus B: 95271562 | Hus C: 95053415 | Hus E: 46921554 |
Hus B: 95271562 | Hus C: 95053415 | Hus E: 46921554 |

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kjør RV 44 mot Eigersund og ta av til Varhaug. Ta til høyre i rundkjøringen. Ta deretter til høyre igjen.

Klokkartunet 43

Klokkartunet 43, 4360 Varhaug