Hvitt trebygg med vinduer og plan. Skilt med Eiketun. Bilde.

Eiketun

Eiketun har fem leiligheter og poliklinisk oppfølging av utflyttede pasienter. Oppholdets varighet er på ubestemt tid og individuelt betinget. Målet vårt er å i ivareta samfunnsvernet og samtidig legge til rette for at pasienten mestrer eget liv og kan flytte hjem til sin bostedskommune. Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid med ulike instanser innen helse- og sosialtjenester, utdannings- og arbeidstiltak samt andre nødvendig aktører. Innenfor faste rammer legger vi vekt på relasjonsbygging, hvor forutsigbarhet, tillit, mestring og brukermedvirkning er sentrale begreper.

Vi har fem leiligheter samt poliklinisk oppfølging av utflyttede pasienter.

Oppholdets varighet er på ubestemt tid og individuelt betinget. Vårt mål er å legge til rette for at pasienten mestrer eget liv og kan flytte hjem til sin bostedskommune. Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid med ulike instanser innen helse- og sosialtjenester, utdannings- og arbeidstiltak samt andre nødvendig aktører.

Innenfor faste rammer legger vi vekt på relasjonsbygging, hvor forutsigbarhet, tillit, mestring og brukermedvirkning er sentrale begreper.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Gamle Godesetvei 3B

Gamle Godesetvei 3B, 4032 Stavanger