Avdeling alderspsykiatri

Alderspsykiatrisk seksjon utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år. Ved mistanke om demens kan personen være yngre.  Alderspsykiatriske lidelser kan være depresjon, demens, angstlidelser og psykoser.

Demens

Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre hverdagssysler.
De fleste pasienter med demens utvikler psykiske eller atferdsmessige forandringer i tillegg til intellektuell reduksjon og funksjonssvikt i forløpet av sykdommen. Disse forandringene kan være plagsomme for pasienten selv, og også for pårørende og andre omsorgspersoner. Plagene er ofte en avgjørende faktor for at pasienten ikke lenger er i stand til å bo hjemme med sin familie. I tillegg til vanlig demensutredning, kan besøk i bofellesskap eller på sykehjem være aktuelt for å kartlegge totalsituasjonen. Kartlegging av psykiske forandringer gjøres ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy. Samtidig fysisk sykdom eller bruk av legemidler kan bidra til slike symptomer.

Pasientforløp Demens (EQS)

Depresjon hos eldre

Fordi mange eldre har kroppslig sykdom, og dette bidrar til økt risiko for depresjon, skal en kroppslig undersøkelse alltid gjennomføres, inkludert blodprøver. Undersøkelsen skal som hovedregel være gjennomført av henvisende lege, og vil ofte bli komplettert ved undersøkelsen hos oss. I den psykiatriske undersøkelsen vektlegges kartlegging av tidligere psykiske problemer, tidligere kroppslige sykdommer og medikamentbruk, samt psykiatrisk behandling for den aktuelle depresjonsepisoden. Det psykiatriske intervjuet gjennomføres av psykiater, psykolog eller sykepleier. Alvorlighetsgraden av depresjonen kartlegges. Pårørendes vurdering tillegges stor vekt. I tillegg gjøres en vurdering av intellektuell funksjon, både ved intervju om sykehistorie og eventuelt med kartleggingstester. Ved tegn til svikt i tenkning og hukommelse vil undersøkelsen utvides, og ved behov blir det gjennomført full nevropsykologisk undersøkelse.

SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling)

Forskning

Alderspsykiatrisk seksjon har stor forskningsaktivitet, og har tilknyttet professor, post-doc og PhD stipendiater. Forskningen organiseres i en egen forskningsgruppe som ledes av seksjonsoverlege/forskningsleder Dag Årsland. Seksjonen samarbeider med flere andre lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskere og forskergrupper, for det meste innen demensforskning.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygning B1, U-etasje (Klinikk psykisk helsevern) Alderspsykiatrisk poliklinikk: E-bygget, 1.etasje

Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Praktisk informasjon

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Selvhjelp

Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
Se alle selvhjelpstilbudene
Mann som holder og skriver på en mobiltelefon. Foto.